Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Практикум по междукултурна комуникация    English
Факултет по математика и информатика - Практикум по междукултурна комуникация
 Лектори  доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова
Анотация

Курсът е насочен към студенти с ниво по английски език В2 или по-високо, които имат силна мотивация да разширят знанията си за различните култури и различията между тях и да упражнят езиковите си умения и компетенции за комуникация с представители на други държави. В курса ще се наблегне върху самостоятелното изследване и задачите за самостоятелна работа, включително:

  • Подготовка и провеждане на анкети
  • Подготовка и провеждане на интервюта
  • Събиране на критични инциденти
  • Събиране на идиоматични изрази, пословици и поговорки за стереотипи на различните националности на английски и на български език
  • Изнасяне на презентации за получените данни и придобития опит от общуването с представители на различни култури на английски език
  • Съпоставка на събраните данни и обобщаване на заключения.

От решаващо значение за успешното завършване на избираемата дисциплина е инициативата на обучаемите, които по време на цялото обучение ще бъдат насърчавани от преподавателя да провеждат самостоятелни изследвания и да споделят и обсъждат опита си с останалите в групата.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ