Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МОБИЛНИ СИСТЕМИ И ПРИЛОЖЕНИЯ (1 г. и 2 г. – втора година от обучението) - зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МОБИЛНИ СИСТЕМИ И ПРИЛОЖЕНИЯ (1 г. и 2 г. – втора година от обучението) - зимен триместър

Последна актуализация: 15.12.2017 г.

ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2017/2018 година

 СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МОБИЛНИ СИСТЕМИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

магистри (1 г. и 2 г. – втора година от обучението)

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР


Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
06.01.(събота),
9:00-17:30
Избираема дисциплина 1:
Интернет на нещата Когнитивна роботика
Модерни комуникации
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите
Методи за управление на логистични системи
Анализ на икономически модели
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
лекции 547
346
532
535
536
433
434
07.01. (неделя),
9:00-17:30
Избираема дисциплина 1: 
Интернет на нещата Когнитивна роботика 
Модерни комуникации
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите 
Методи за управление на логистични системи
Анализ на икономически модели
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
лекции 547 346 532 535 536 433 434
14.01. (неделя),
9:00-17:30
Избираема дисциплина 1: 
Интернет на нещата Когнитивна роботика 
Модерни комуникации
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите 
Методи за управление на логистични системи
Анализ на икономически модели
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
лекции 547 346 532 535 536 433 434
14.01. (неделя),
9:00-17:30
Развойна среда и рамка за Android
доц. д-р Вл. Вълканов/ас. Й. Тодоров
лекции 547
20.01. (събота),
9:00-17:30
Развойна среда и рамка за Android
доц. д-р Вл. Вълканов/ас. Й. Тодоров
лекции 547
21.01.(неделя),
9:00-17:30
Android – база от данни и RESTful услуги
доц. д-р Вл. Вълканов/ас. Й. Тодоров
лекции 547
27.01.(събота),
9:00-17:30
Android – база от данни и RESTful услуги
доц. д-р Вл. Вълканов/ас. Й. Тодоров 
лекции 547
03.02.(събота),
9:00-13:15
Практически проект 1
Преподавателски екип
лабораторни 547
10.02.(събота),
9:00-13:15
Практически проект 1
Преподавателски екип
лабораторни 547
17.02.(събота),
9:00-13:15
Практически проект 1
Преподавателски екип
лабораторни 547
24.02.(събота),
9:00-13:15
Практически проект 1
Преподавателски екип
лабораторни 547
25.02.(неделя),
9:00-13:00
Избираема дисциплина 1: 
Интернет на нещата Когнитивна роботика 
Модерни комуникации
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите 
Методи за управление на логистични системи
Анализ на икономически модели
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL
изпит 547
346
532
535
536
433
434
10.03.(събота),
9:00-12:00
Всички дисциплини
изпит 547.
11.03.(неделя),
9:00-12:00
Всички дисциплини
изпит 547
17.03.(събота),
9:00-16:15
Защити на проекти
изпит 547, 536
24.03.(събота),
9:00-12:00
Поправителни изпити
изпит 547
Юни 2018 Ликвидационни изпити
изпит
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ