Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Информатика (редовно обучение) 2016/2017    English
Факултет по математика и информатика - Информатика (редовно обучение) 2016/2017

Последна актуализация: 23.08.2017 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017 г.

за специалност „ИНФОРМАТИКА“ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Учебна дисциплина Дата Час Зала
I курс
Линейна алгебра и аналитична геометрия
(проф. дн Манчо Манев, гл. ас. д-р Ива Докузова)
13.09.2017
09:00
603 с.з.
Въведение в компютърните науки (проф. дн Георги Тотков)
19.09.2017
09:00
446 к.з.
Информационни технологии  (доц. д-р Евгения Ангелова)
14.09.2017
09:00
546 к.з.
Програмиране (С++) (доц. д-р Николай Касъклиев)
11.09.2017
09:00
446 к.з.
Програмиране на Java (проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Емил Дойчев)
18.09.2017
09:00
546 к.з.
Английски език  (доц. д-р Иван Шотлеков)
22.09.2017
14:00
433 к.з.
434 к.з.
Математически анализ  (доц. д-р Боян Златанов)
18.09.2017
14:00
423 ауд
Операционни системи (доц. д-р Ангел Голев)
08.09.2017
10:00
423 ауд
II курс
Уеб програмиране (доц. д-р Елена Сомова)
21.09.2017
14:00
146 к.з.
Модели на реални процеси (доц. д-р Неделчо Милев)
11.09.2017
14:00
каб. 444
Геометрия (проф. дн Манчо Манев)
13.09.2017
09:00
603 с.з.
Бази от данни (проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Георги Чолаков)
15.09.2017
14:00
346 к.з.
ООП (Java) (проф. д-р Станимир Стоянов)
18.09.2017
09:00
546 к.з.
Практикум по ООП и БД (гл. ас. д-р Владимир Вълканов, гл. ас. д-р Иван Димитров)
18.09.2017
09:00
546 к.з.
Софтуерни технологии (доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Емил  Дойчев)
19.09.2017
09:00
146 к.з.
Дискретна математика (доц. д-р Христо Кискинов)
20.09.2017
09:00
422 ауд
Компютърни архитектури (доц. д-р Владимир Шкуртов)
12.09.2017
09:00
346 к.з.
III курс
Компютърна графика (доц. д-р Димчо Димов)
11.09.2017
09:00
434 к.з.
435 с.з.
Алгоритми и структури от данни (доц. д-р Ангел Голев)
08.09.2017
10:00
423 ауд
Вероятности и приложна статистика (проф. дн Снежана Христова)
13.09.2017
14:00
546 к.з.
Разпределени приложения (проф. д-р Антон Илиев)
12.09.2017
09:00
446 к.з.
Софтуерни технологии (доц. д-р Ася Стоянова)
19.09.2017
09:00
146 к.з.
Изкуствен интелект (проф. д-р Станимир Стоянов)
18.09.2017
09:00
546 к.з.
Практикум по софтуерни технологии
(гл. ас. д-р В. Вълканов, гл. ас. д-р И. Димитров)
18.09.2017
09:00
546 к.з.
Компютърни мрежи и комуникации (доц. д-р Иван Ганчев)
14.09.2017
09:00
346 к.з.
IV курс
Компютърна лингвистика (проф. дн Георги Тотков)
19.09.2017
09:00
446 к.з.
Компютърни числени методи (доц. д-р Дойчин Бояджиев)
18.09.2017
14:00
446 к.з.
Уеб сървърни езици (доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Димитър Благоев)
15.09.2017
10:00
532 к.з.
Информационно моделиране (C#) (проф. д-р Антон Илиев)
12.09.2017
09:00
446 к.з.
Методи за транслация (доц. д-р Димчо Димов)
11.09.2017
09:00
434 к.з.
435 с.з.
Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) (гл. ас. д-р Георги Шарков)
09.09.2017
10:00
531 к.з.
Управление на проекти (проф. дн Георги Тотков)
19.09.2017
09:00
446 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ