Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Учител по информатика и информационни технологии (квалификация)    English
Факултет по математика и информатика - Учител по информатика и информационни технологии (квалификация)
УЧЕБЕН ПЛАН

Форма и продължителност на обучението:
Срокът на обучение е 1 година и се провежда на модули, съобразно времето на работещите курсисти.

Изисквания за прием:
Допълнителната квалификация Учител по информатика и информационни технологии се придобива от лица с висше образование в професионалните направления Информатика и компютърни науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Информатик и др.), Педагогика на обучението по ... (специалност Физика и математика и специалност Химия и физика), Физически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Физик и др.) и в областта на висшето образование Технически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Инженер и др.). Тази допълнителна квалификация може да се придобива и от студенти по гореизброените специалности с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър”, като тя може да се придобива едновременно с подготовката за придобиване на съответната образователно-квалификационна степен или след дипломирането.

Провеждането на тази допълнителна квалификация е напълно съобразена с Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация "Учител" (обнародвана, ДВ, бр. 34, 29 април 1997 г.) и Инструкция No 2 на МОН (от 29 юли 1994 г.)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ