Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2017 Протокол № 13 / 24.02.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 13 / 24.02.2017

ПРОТОКОЛ № 13 / 24.02.2017 г.

Днес, 24.02.2017г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Касъклиев, гл. ас. Енков, ас. Иванов, ас. Хоптериев, ас. Гафтанджиева, ас. Пашев
 

Отсъстващи: доц. Хаджиколев – в отпуска, доц. Хаджиколева – в отпуска.

Дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

Решения:

 1. По т. 1 КС прие годишния отчет за четвъртата година от подготовката на задочния докторант към катедрата Тодор Минков Рачовски, съгласно мнението на научния ръководител.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 2. По т. 1 КС предлага докторантът Тодор Минков Рачовски да бъде атестиран с оценка Мн. Добър (5.00) за работата си през четвъртата година от подготовката.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 3. По т. 1 КС предлага докторантът Тодор Минков Рачовски да бъде отчислен с право на защита считано от 01.03.2017 г.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 4. По т. 1 КС прие годишния отчет за третата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Йордан Божидаров Енев, съгласно мнението на научния ръководител.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 5. По т. 1 КС предлага докторантът Йордан Божидаров Енев да бъде атестиран с оценка Добър (4.00) за работата си през третата година от подготовката.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 6. По т. 1 КС предлага докторантът Йордан Божидаров Енев да бъде отчислен с право на защита считано от 01.03.2017 г.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 7. По т. 1 КС прие годишния отчет за третата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Тодор Ангелов Ангелов, съгласно мнението на научния ръководител.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 8. По т. 1 КС предлага докторантът Тодор Ангелов Ангелов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 9. По т. 1 КС предлага докторантът Тодор Ангелов Ангелов да бъде отчислен с право на защита считано от 01.03.2017 г.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 10. По т. 1 КС прие годишния отчет за третата година от подготовката на задочния докторант към катедрата Лиляна Иванова Русенова, съгласно мнението на научния ръководител.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 11. По т. 1 КС предлага докторантът Лиляна Иванова Русенова да бъде атестирана с оценка Добър (4.00) за работата си през третата година от подготовката.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 12. По т. 1 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на задочния докторант към катедрата Галя Илиева Шивачева, съгласно мнението на научния ръководител.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 13. По т. 1 КС предлага докторантът Галя Илиева Шивачева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 14. По т. 1 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Теодора Запрянова Панайотова, съгласно мнението на научния ръководител.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 15. По т. 1 КС предлага докторантът Теодора Запрянова Панайотова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 16. По т. 1 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Неделчо Андонов Андонов, съгласно мнението на научния ръководител.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 17. По т. 1 КС предлага докторантът Неделчо Андонов Андонов да бъде атестиран с оценка Добрър (4.00) за работата си през втората година от подготовката.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 18. По т. 1 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Иван Владимиров Марков, съгласно мнението на научния ръководител.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 19. По т. 1 КС предлага докторантът Иван Владимиров Марков да бъде атестиран с оценка Среден (3.00) за работата си през втората година от подготовката.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 20. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Мартин Викторов Такев, съгласно мнението на научния ръководител.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 21. По т. 1 КС предлага докторантът Мартин Викторов Такев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 22. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Мария Руменова Гачкова, съгласно мнението на научния ръководител.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 23. По т. 1 КС предлага докторантът Мария Руменова Гачкова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 24. По т. 1 КС прие индивидуалния план на редовния докторант Милен Пламенов Близнаков.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 25. По т. 1 КС прие индивидуалния план на редовния докторант Мария Минева Жекова.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 26. По т. 1 КС прие индивидуалния план на редовния докторант Тони Пламенов Каравасилев.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 27. По т. 1 КС прие индивидуалния план на редовния докторант Стоян Петев Атанасов.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 28. По т. 1 КС прие индивидуалния план на редовния докторант Слави Станчев Глухов.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 29. По т. 1 КС прие изменения в индивидуалния план на редовния докторант Неделчо Андонов Андонов, в частта му „Работен план за третата година от подготовката“.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
24.02.2017г.   Ръководител на катедра:....
    (доц. д-р Е. Сомова)
    Протоколирал:.................
    (ас. С. Гафтанджиева)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ