Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОИТП ОИТП – зимен триместър (2016/2017)    English
Факултет по математика и информатика - ОИТП – зимен триместър (2016/2017)

Последна актуализация: 20.12.2016 г.

ПУ “Паисий Хилендарски”
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2016/2017 година
ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В  ПРОГИМНАЗИЯТА
магистър (1 г.)
зимен (Б) ТРИМЕСТЪР

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
07.01. (събота), 9:00-17:00 Компютърни презентации
гл. ас. д-р Генчо Стоицов 
лекции 432 к.з.
08.01. (неделя), 9:00-17:00 Компютърни презентации
гл. ас. д-р Генчо Стоицов 
лабораторни занятия 432 к.з.
14.01. (събота), 9:00-17:00 Текстобработка
Доц. Евгения Ангелова
лекции 432 к.з.
15.01. (неделя), 9:00-17:00 Текстобработка
Доц. Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Елена Тодорова
лабораторни занятия 432 к.з.
21.01. (събота), 9:00-17:00 Текстобработка
Доц. Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Елена Тодорова
лабораторни занятия 432 к.з.
22.01. (неделя), 9:00-16:00 Електронни таблици
Доц. Евгения Ангелова
лекции 432 к.з.
28.01. (събота), 9:00-16:00 Електронни таблици
Доц. Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Елена Тодорова
лабораторни занятия 432 к.з.
29.01. (неделя), 9:00-17:00 Електронни таблици
доц. Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Елена Тодорова
лабораторни занятия 432 к.з.
04.02. (събота), 9:00-10:45  ТЕКСТОБРАБОТКА
 доц. Евгения Ангелова, гл. ас. Е. Тодорова
Изпит 432 к.з.
04.02. (събота), 11:00-17:00 Съвременни информационни технологии в образованието
гл. ас. д-р Генчо Стоицов
лекции 432 к.з.
05.02.(неделя),09:00-18:00 Съвременни информационни технологии в образованието
гл. ас. д-р Генчо Стоицов
лекции 432 к.з.
11.02. (събота), 8:30-10:45 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ
Доц. Е. Ангелова, гл. ас. Е. Тодорова
Изпит 432 к.з.
11.02. (събота), 11:00-17:00 Съвременни информационни технологии в образованието
гл. ас. д-р Генчо Стоицов
лекции 432 к.з.
12.02. (неделя),9:00-17:00 Практикум
гл. ас. д-р Генчо Стоицов
лабораторни занятия 432 к.з.
18.02. (събота),8:30-10:30 Съвременни информационни технологии в образованието
гл. ас. д-р Генчо Стоицов
Изпит 432 к.з.
18.02.(събота),11:00-17:00 Практикум
гл. ас. д-р Генчо Стоицов
лабораторни занятия 432 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ