Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2016 година Протокол № 15 / 22.06.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 15 / 22.06.2016

ПРОТОКОЛ № 15 / 22.06.2016

От Разширен декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 22 юни 2016 г. (сряда) от 11:00 ч. се проведе РДС на ФМИ с участието на ръководителите на информатичните катедри.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, Декан на ФМИ; доц. д-р Анна Малинова и доц. д-р Ангел Голев, Зам.-декани на ФМИ; проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Станка Хаджиколева (представител от катедра КИ) и доц. д-р Тодорка Терзиева, ръководители катедри съответно на катедра „Компютърни системи”, „Компютърни технологии”, „Компютърна информатика” и „Софтуерни технологии”.
Отсъстват: доц. д-р Елена Сомова.

ДНЕВЕН РЕД:
1.    Уточняване учебния план на новата специалност „Софтуерни технологии“.
2.     Разни.


РЕШЕНИЕ 1: РДС единодушно прие предложените от ръководителите на катедри учебни дисциплини и програми, които трябва да се стиковат до започване на занятията на новата специалност „Софтуерно инженерство“; да се синхронизират методите на преподаване в отделните катедри.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението: да се номинира Екатерина Борисова Мадамлиева, студентка в ІV курс, специалност „Приложна математика”, фак. №1201391001 за наградата „Роуз и Ървинг Саф” за 2016 година.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: на 29.06.2016 г. (сряда) от 11:00 ч. да се проведе РДС във връзка с уточняване учебния план за новата специалност „Софтуерно инженерство” към ФМИ.

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик   


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ