Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Обучение по математика в училище (магистър) 1 г.    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по математика в училище (магистър) 1 г.

Професионална квалификация:
Педагог по математика

Форма и продължителност на обучението:
Редовна, 1 година.

Изисквания за прием:
Бакалавърска степен по Математика и информатика, Физика и математика и други специалности с придобита допълнителна квалификация Учител по математика.

Анотация на магистърската програма:
Програмата има за цел да задълбочи, профилира и специализира знанията и уменията на студентите за обучение на учениците по математика в средното училище, съобразно с новите изисквания на живота и посочени в образователните стандарти за средното училище. Във връзка с това студентите от тази образователно-квалификационна степен трябва да усвоят знания, умения, инструменти, техники, методология и технологии за успешно обучение на учениците в задължителната и профилирана подготовка по математика. Обучението завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа, която дава възможност за самостоятелно решаване на актуален проблем с практическа насоченост.

Реализация:
Завършилите специалността са подготвени да преподават на високо професионално равнище математика, да обучават ученици в математически паралелки и гимназии, в извънкласни форми на работа, СИП. Те могат да придобият лесно и бързо клас-квалификация, да работят като директори на училища, експерти по математика към инспекторатите на МОН, в научни институти и центрове.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ