Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2016 Протокол № 98/26.10.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 98/26.10.2016

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева, проф. д.н. Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов

Отсъстващи: няма

Дневен ред:

  1. Обсъждане на молбата на докторант Ива Георгиева Пъхлева
  2. Разни

По точка 1: Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува приемане на молбата на докторант Ива Георгиева Пъхлева (редовна форма на обучение) за прекъсване на обучението за период от една година по здравословни причини. Научният ръководител доц. д-р Веска Нончева е съгласна с прекъсването на докторанта.

Направеното предложение бе подложено на гласуване по интернет.

Катедра ПММ прие молбата единодушно.

По точка 2: няма

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ