Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Математика и информатика 2015/2016    English
Факултет по математика и информатика - Математика и информатика 2015/2016

  Последна актуализация: 16.08.2016 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 г.

за специалност „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Учебна дисциплина

Дата

Час

Зала

I курс

Информационни технологии  (доц. д-р Евгения Ангелова)

07.09.2016

13:00

546 к.з.

Програмиране (доц. д-р Христо Крушков)

15.09.2016

09:00

531 к.з.

Линейна алгебра (доц. д-р Кирил Коликов)

14.09.2016

09:00

2 аула

Математически анализ 1 (доц. д-р Атанаска Георгиева)

13.09.2016

14:00

422 ауд.

Аналитична геометрия (проф. д-р Димитър Мекеров)

12.09.2016

09:00

2 аула

Математически анализ 2 (доц. д-р Атанаска Георгиева)

13.09.2016

14:00

422 ауд.

Обектно-ориентирано програмиране (доц. д-р Христо Крушков)

15.09.2016

09:00

531 к.з.

Английски език (хон. ас. Паланова)

16.09.2016

09:00

532 к.з.

II курс

Алгебра (доц. д-р  Кирил Коликов)

14.09.2016

09:00

2 аула

Диференциални уравнения (доц. д-р Неделчо Милев)

19.09.2016

14:00

436 с.з.

Алгоритми и структури от данни (доц. д-р Елена Сомова)

13.09.2016

09:00

546 к.з.

Теория на вероятностите и математическа статистика (доц. д-р Веска Нончева)

08.09.2016

09:00

446 к.з.

Геометрия (доц. д-р Добринка Грибачева)

12.09.2016

09:00

2 аула

Компютърни архитектури (доц. д-р Владимир Шкуртов)

10.09.2016

10:00

436 с.з.

Дискретна математика (доц. д-р Христо Кискинов)

21.09.2016

09:00

424 ауд.

Операционни системи (гл. ас. д-р Николай Касъклиев)

20.09.2016

14:00

446 к.з.

Психология (проф. Веселин Василев, ас. Иван Стоянов)

15.09.2016

13:00

231 с.з.

III курс

Информационни технологии в образованието (проф. д-р Коста Гъров)

16.09.2016

10:00

232 с.з.

Числени методи (доц. д-р Люба Попова)

13.09.2016

09:00

536 к.з.

Педагогика (гл. ас. Александър Линков)

09.09.2016

9:00

232 с.з.

Методика на обуч. по математика (проф. дн Васил Милушев)

08.09.2016

9:00

232 с.з.

Бази от данни (доц. д-р Емил Хаджиколев)

14.09.2016

14:00

546 к.з.

Методи за решаване на математически задачи (проф. д-р Пенка Рангелова)

12.09.2016

09:00

435 с.з.

Училищен курс по алгебра (проф. д-р Пенка Рангелова)

12.09.2016

09:00

435 с.з.

Училищен курс по анализ (доц. д-р Атанаска Георгиева)

13.09.2016

14:00

422 ауд.

Комплексен анализ (доц. д-р Теменужка Пенева)

15.09.2016

09:00

2 аула

Методика на обучението по информатика  и ИТ (проф. д-р Коста Гъров)

16.09.2016

10:00

232 с.з.

IV курс

Компютърна графика и презентации (доц. д-р Димчо Димов)

08.09.2016

09:00

434 к.з. 435 с.з.

Училищен курс по информатика (проф. д-р Коста Гъров)

16.09.2016

10:00

232 с.з.

Събитийно програмиране (доц. д-р Владимир Шкуртов)

10.09.2016

10:00

436 с.з.

Училищен курс по геометрия (проф. д-р Пенка Рангелова)

12.09.2016

09:00

435 с.з.

Училищен курс по информационни технологии (проф . д-р Коста Гъров)

16.09.2016

10:00

232 с.з.

Аудио-визуални и информационни технологии в обучението
(доц. д-р Евгения Ангелова)

07.09.2016

13:00

546 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ