Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Математика 2015/2016    English
Факултет по математика и информатика - Математика 2015/2016

  Последна актуализация: 09.08.2016 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 г.

за специалност „МАТЕМАТИКА“

Учебна дисциплина

Дата

Час

Зала

I курс

Програмиране (гл. ас. д-р Николай Касъклиев)

20.09.2016

14:00

446 к.з.

Линейна алгебра (доц. д-р Кирил Коликов)

14.09.2016

09:00

2 аула

Математически анализ 1 (доц. д-р Иванка Касандрова)

09.09.2016

09:00

231 с.з.

Аналитична геометрия (доц. д-р Марта Теофилова)

07.09.2016

09:00

424 ауд

Английски език (гл. ас. д-р Ваня Иванова)

16.09.2016

09:00

532 к.з.

Обектно-ориентирано програмиране (доц. Елена Сомова)

13.09.2016

09:00

546 к.з.

Операционни системи (гл. ас. д-р Николай Касъклиев)

20.09.2016

14:00

446 к.з.

Математически анализ 2 (доц. д-р Боян Златанов)

21.09.2016

09:00

432 к.з.

II курс

Дискретна математика (доц. д-р Христо Кискинов)

21.09.2016

09:00

424 ауд.

Математически анализ 3 (проф. дн Петко Пройнов)

09.09.2016

09:00

233 с.з.

Информационни технологии (проф. дн Георги Тотков)

02.09.2016

09:00

2 аула

Алгебра 1 (доц. д-р Кирил Коликов)

14.09.2016

09:00

2 аула

Математически анализ 4 (проф. дн Петко Пройнов)

09.09.2016

09:00

233 с.з.

Обикновени диференциални уравнения (проф. дн Петко Пройнов)

09.09.2016

09:00

233 с.з.

Теория на вероятностите и математическа статистика (проф. дн Снежана Христова)

01.09.2016

09:00

546 к.з.

III курс

Комплексен анализ (доц. д-р Теменужка Пенева)

15.09.2016

09:00

2 аула

Алгебра 2 (доц. д-р Кирил Коликов)

14.09.2016

09:00

2 аула

Бази от данни (доц. д-р Емил Хаджиколев)

14.09.2016

14:00

546 к.з.

Частни диференциални уравнения (доц. д-р Неделчо Милев)

19.09.2016

14:00

436 с.з.

Диференциална геометрия (проф. д-р Манчо Манев)

12.09.2016

09:00

2 аула

Числени методи (проф. дн Снежана Гочева)

13.09.2016

09:00

446 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ