Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Информатика (редовно обучение) 2015/2016    English
Факултет по математика и информатика - Информатика (редовно обучение) 2015/2016

  Последна актуализация: 09.08.2016 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 г.

за специалност „ ИНФОРМАТИКА “ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Учебна дисциплина

Дата

Час

Зала

I курс

Линейна алгебра и аналитична геометрия (проф. д-р Димитър Мекеров)

12.09.2016

09:00

2 аула

Въведение в компютърните науки (проф. дн Георги Тотков)

02.09.2016

09:00

2 аула

Информационни технологии  (доц. д-р Евгения Ангелова)

07.09.2016

13:00

546 к.з.

Програмиране (гл. ас. д-р Николай Касъклиев)

20.09.2016

14:00

446 к.з.

Програмиране на Java (проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Емил Дойчев)

09.09.2016

09:00

547 к.з.

Английски език  (доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова)

16.09.2016

09:00

532 к.з.

Математически анализ  (доц. д-р Неделчо Милев)

19.09.2016

14:00

436 с.з.

Операционни системи (доц. д-р Ангел Голев)

14.09.2016

09:00

424 ауд.

II курс

Уеб програмиране (доц. д-р Елена Сомова)

13.09.2016

09:00

546 к.з.

Модели на реални процеси (доц. д-р Недялка Казакова)

20.09.2016

09:00

424 ауд

Геометрия (проф. д-р Манчо Манев)

12.09.2016

09:00

2 аула

Бази от данни (проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Георги Чолаков)

09.09.2016

14:00

547 к.з.

ООП (Java) (проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Емил Дойчев)

09.09.2016

09:00

547 к.з.

Практикум по ООП и БД (гл. ас. д-р Владимир Вълканов, гл. ас. д-р Иван Димитров)

09.09.2016

09:00

547 к.з.

Шаблони за проектиране (проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Емил  Дойчев)

09.09.2016

09:00

547 к.з.

Дискретна математика (доц. д-р Христо Кискинов)

21.09.2016

09:00

424 ауд.

Компютърни архитектури (доц. д-р Владимир Шкуртов)

10.09.2016

10:00

436 с.з.

III курс

Компютърна графика (доц. д-р Димчо Димов)

08.09.2016

09:00

434 к.з. 435 с.з.

Алгоритми и структури от данни (доц. д-р Ангел Голев)

14.09.2016

09:00

424 ауд.

Вероятности и приложна статистика (проф. дн Снежана Христова)

01.09.2016

09:00

546 к.з.

Разпределени приложения (проф. д-р Антон Илиев)

13.09.2016

14:00

446 к.з.

Софтуерни технологии (доц. д-р Ася Стоянова)

15.09.2016

14:00

446 к.з.

Изкуствен интелект (проф. д-р Станимир Стоянов)

09.09.2016

09:00

547 к.з.

Практикум по софтуерни технологии (гл. ас. д-р В. Вълканов, гл. ас. д-р И. Димитров)

09.09.2016

09:00

547 к.з.

Компютърни мрежи и комуникации (доц. д-р Иван Ганчев)

20.09.2016

09:00

446 к.з.

IV курс

Компютърна лингвистика (проф. дн Георги Тотков)

02.09.2016

09:00

2 аула

Компютърни числени методи (доц. д-р Дойчин Бояджиев)

07.09.2016

14:00

547 к.з.

Уеб сървърни езици (доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Димитър Благоев)

13.09.2016

14:00

446 к.з.

Информационно моделиране (C#) (проф. д-р Антон Илиев)

13.09.2016

14:00

446 к.з.

Методи за транслация (доц. д-р Димчо Димов)

14.09.2016

09:00

436 с.з. 534 к.з.

Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) (гл. ас. д-р Георги Шарков)

03.09.2016

09:00

531 к.з.

Управление на проекти (проф. дн Георги Тотков)

02.09.2016

09:00

2 аула

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ