Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Кандидатстване Магистър (след бакалавърска степен) Магистратури и квалификации 2016/2017    English
Факултет по математика и информатика - Магистратури и квалификации 2016/2017

ФМИ обявява следните магистърски програми и допълнителни квалификации за учебната 2016/2017 година. Записването за магистърски програми е от 12.09.2016 г. до 10.11.2016 г.  в Нова сграда на ФМИ - каб. 337 ,каб. 339 и 340.

Припомняме, че минималният среден успех на бакалаврите, които желаят да запишат магистратура е 'добър'.

 

Държавна поръчка

Местата за държавна поръчка са както следва:

Направление "Информатика и компютърни науки" - 10 места. За специалности "Софтуерни технологии"(обучение 1 г.) и "Бизнес информатика с английски език" (обучение 1 г.).
Направление "Математика" - 5 места за специалност "Приложна математика" (обучение 1 г.).

Краен срок за кандидатстване за държавна поръчка - до 12:00 ч. на 13.10.2016 г.
 

 

Таксите за платено обучение са както следва:

ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии“  (1 г.) – 2 семестриални такси по 890 лв.;
 • „Софтуерни технологии“  (2 г.) – 4 семестриални такси по 890 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 семестриални такси по 890 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 семестриални такси по 890 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“  (1 г.) – 2 семестриални такси по 990 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.) – 2 семестриални такси по 890 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г.) – 4 семестриални такси по 890 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2  семестриални такси по 690 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (2 г.) – 4 семестриални такси по 690 лв.;
 • „Обучение по математика в училище” (1 г.) – 2 семестриални такси по 790  лв.;
 • „Обучение по математика в училище” (2 г.) – 4 семестриални такси по 790  лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в началното училище (1 г.) – 2  семестриални такси 
  по 690 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията”  (1 г.) – 2 семестриални такси по 690 лв.
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) или „Софтуерни технологии“ (2 г.) от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 445 лв. за учебната 2016/2017г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската
  програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 445 лв. за учебната 2016/2017г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската
  програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 345 лв. за учебната 2016/2017 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по математика в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 395 лв. за учебната 2016/2017 г.

Забележка: Суми на отказали се студенти се възстановяват единствено в случай, че курсът на обучение не е започнал. За целта, в указания срок, двата екземпляра от квитанциите за платени суми (единият екземпляр се взима обратно от отдела, в който се е записал) се представят на главния счетоводител в стая 27 на Ректората (ул. "Цар Асен" 24).
 
НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ  В  МАГИСТРАТУРА:

 1. Молба до ректора по образец; 
 2. Оригинал и копие на диплома за завършено средно образование;
 3. Оригинал и копие на дипломата за завършено висше образование.
  В случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава уверение, в което са отразени средният успех от следването и успехът от държавните изпити;
 4. Документ за самоличност – оригинал и копие;
 5. Документ за платена такса за кандидатстване;
 6. Документ за платена семестриална такса за обучение;
 7. Три снимки с формат 3.5/4.5 см;
 8. Студентска книжка (закупена от книжарницата на Университета).

  

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ