Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2016 година Протокол № 13 / 01.06.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 13 / 01.06.2016

ПРОТОКОЛ № 13/ 01.06.2016 

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

  

Днес, 01 юни 2016 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.|
Отсъстват: няма отсъстващи. 

            ДНЕВЕН РЕД:

1. Уточняване подточките на дневния ред на ФС на 01.06.2016 г.
2. Разни. 

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневения ред на ФС на 01.06.2016:

0)  Връчване на:

 • поздравителен адрес – 70 годишнина на проф. Минчо Сандалски;
 • диплом за акад. длъжност „Доцент“ – гл. ас. д-р Емил Хаджиколев;
 • диплома за ОНС „Доктор“ – Христо Манев;
 • поздравление – проф. Асен Рахнев за Почетен знак на град Пловдив“.

1)  Учебни.

 • допълнителна избираема дисциплина за Есенния триместър на учебната 2016/17;
 • индивидуални планове за работа – срок 4 юли 2016 г.;  
 • летни практики и стажове.

2)   Хонорувани.

3)   Разни.

 • наука;
 • вземане на правилното решение в случай на неприятни инциденти;
 • съобщения за приетите на АС допълнения към КТД;
 • КСК изпити – 3 и 4 юни 2016. 

РЕШЕНИЕ 2: ДС взе следното решение във връзка с постъпилата за признаване от ФС диплома на Константин Жанов Петров (от Университета в Уестхямп, Англия): без становище от НАЦИД, Факултетния съвет на ФМИ не може да вземе решение, тъй като вписаните в дипломата 120 кредита не са ECTS кредити.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: на 09.06.2016 г. (четвъртък) от 11:00 ч. да се проведе РДС във връзка с откриване на нова специалност във ФМИ.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Надя Милева

Протоколчик           

 

01.06.2016 г. 

гр. Пловдив                                                                      

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ