Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Обучение по информатика и информационни технологии в училище (магистър) 2 г. учебен план    English
Факултет по математика и информатика - учебен план
Професионална квалификация
Форма на дипломиране
Форма
на обучение
УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
редовна

ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

Учебни дисциплини
Триместриален хорариум
Седмичен
хорариум
Форма на
приключване
Есенен триместър
195
19,5
 
Програмиране
60
3 + 0 + 3
изпит
Информационни технологии
60
3 + 0 + 3
изпит
Психология
45
3 + 1,5
изпит
Хоспитиране
30
0 + 3
заверка
 
Зимен триместър
185
18,5
 
Компютърни архитектури
40
2 + 0 + 2
изпит
Училищен курс по информатика
40
2 + 0 + 2
изпит
Педагогика
60
4 + 2
изпит
Текуща
педагогическа практика
45
0 + 4,5
тек. оценка
 
Пролетен триместър
185
18,5
 
Методика на обучението по информатика
60
4 + 0 + 2
тек. оценка
Аудио-визуални информационни технологии в обучението
20
1 + 0 + 1
изпит
Преддипломна педагогическа практика
75
0 + 7,5
тек. оценка
Интегриран практикум по информатика
30
0 + 0 + 3
тек. оценка
 
Общ хорариум
565
 
 

ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

Учебни дисциплини
Триместриален хорариум
Седмичен
хорариум
Форма на
приключване
Есенен триместър
195
19,5
 
Алгоритми
и структури от данни
60
3 + 0 + 3
изпит
Операционни ситеми
60
3 + 0 + 3
изпит
Училищен курс
по информационни технологии
45
2 + 0 + 2,5
изпит
Избираема дисциплина
или практикум
30
3 + 0 (0 + 3)
тек. оценка
 
Зимен триместър
180
18
 
Обектно-ориентирано програмиране
60
3 + 0 + 3
изпит
Компютърни мрежи
и комуникации
60
3 + 0 + 3
изпит
Бази от данни
60
3 + 0 + 3
изпит
 
Пролетен триместър
190
19
 
Събитийно програмиране
60
3 + 0 + 3
изпит
Информационни технологии
в образованието
60
3 + 0 + 3
изпит
Избираема дисциплина
или практикум
30
3 + 0 (0 + 3)
изпит
Подготовка
за практико-приложен държавен изпит
40
0 + 4
тек. оценка
 
Общ хорариум
565
 
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ