Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2016 Протокол №42 / 25.04.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №42 / 25.04.2016

ПРОТОКОЛ №42

от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

 

На 25.04.2016 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстват редовните членове на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.

Отсъстват: доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Асен Христов.

 

Дневен ред:

  1. Предварително разпределение на часовете за А триместър на 2016/2017 уч. год.
  2. Други.

По точка 1. Ръководителят на катедрата предложи разпечатано разпределението на часовете за 2016/2017 уч. г. и подчерта, че то е предварително. Броят на групите е ориентировъчен. При наличност на повече часове за упражнения да се помисли за хоноруване на студенти за воденето им. Предварителното разпределение на часовете за 2016/2017 уч. г. беше прието единодушно от членовете на Катедрения съвет. 

По точка 2.  

А) Ръководителят на катедрата покани присъстващите да дадат заявките си за водене на избираеми дисциплини през А триместър на 2016/2017 уч. г. Постъпиха следните предложения: 

• за студенти от ФМИ на ПУ, редовно обучение:
- „Теория на инвестиционния портфейл“, лектор: гл. ас. д-р Асен Христов;

- „Математически основи на компютърната графика“, лектор: гл. ас. д-р Ива Докузова;

• за студенти от ФМИ на ПУ, редовно и задочно обучение:

 - „Приложение на линейното програмиране в бизнеса“, лектор: проф. дмн Тодор Желязков Моллов.

Б) Постъпи предложение на доц. Кирил Коликов за непрекратяване на трудовия му договор. Ка­тед­ре­ният съвет предлага за утвърждаване от Факултетния съвет на ФМИ следното решение:

• Да не се прекратява за втора поредна година трудовият договор на доц. д-р Кирил Хрис­тов Коликов за срок от 1 година, считано от 29.08.2016 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

 

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

 

25. 04. 2016 г.                                                                                 Секретар на катедрата:                                          

(гл. ас. д-р И. Докузова)

Ръководител на катедрата:                                          

(проф. д-р М. Манев) 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ