Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Техники за изграждане на „Front End” приложения    English
Факултет по математика и информатика - Техники за изграждане на „Front End” приложения

 Лектори  доц. д-р Христо Крушков, ас. Стоян Черешаров
Анотация

Целта на курса е да се дадат на студентите практически познания и умения за изграждане на Front End приложения с платформено независимата триада Java Script, CSS3, HTML5. Студентите ще се запознаят с отделните стъпки при изграждането на реално приложение, използваните инструменти, най-добрите практики, подходящите шаблони за дизайн и работа в екип. Ще се използват работни рамки (frameworks), които повишават производителността и помагат при съвместната работа. За CSS3 ще се използва основно “Bootstrap”.  За Java Script ще се демонстрира използването на „Backbone”. Ще се разгледат някои нови HTML5 APIs. 

Съдържание

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ