Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Науката в еволюцията на човечеството    English
Факултет по математика и информатика - Науката в еволюцията на човечеството

 Лектори  доц. Кирил Коликов, гл. ас. Йордан Епитропов
Анотация

В тази дисциплина се разясняват основни понятия като еволюционна и креационна теории, култура и цивилизация и т.н. Въвеждат се и се изучават основните лъчи на еволюцията – наука, изкуство, философия, религия, администрация, преданост, делотворство и се изяснява връзката между отделните лъчи. Представя се и се дискутира специфичната роля на науката в еволюцията на човечеството.

Съдържание

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ