Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Преобразование на Лаплас и приложения    English
Факултет по математика и информатика - Преобразование на Лаплас и приложения

 Лектори  доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Атанаска
Анотация

Преобразованието на Лаплас е основен апарат за моделиране в теорията на стационарните системи. В реалните физически задачи преобразованието на Лаплас е метод за анализ на непрекъснати аналогови сигнали. Най-главното достойнство, на което се дължи популярността му, е свойството му да преобразува диференцирането и интегрирането съответно в умножение и деление, което значително опростява задачите. Преобразованието на Лаплас намира приложение в математичекия анализ, диференциалните уравнения, физиката, теория на вероятностите и обработка на сигналите.

Дисциплината е предназначена  за всички студенти и докторанти от ФМИИТ и физически факултет. Голяма част от съдържанието на дисциплината се намира на страницата на ФМИИТ в  раздела е-обучение.

Съдържание

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ