Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Приложна теория на игрите    English
Факултет по математика и информатика - Приложна теория на игрите

 Лектори  доц. д-р Андрей Захариев, доц.д-р Атанаска Георгиева
Анотация
Този курс е едно достъпно въведение в приложенията на теорията на игрите относно поредица от въпроси, които имат основно значение в съвременния живот. Тези въпроси включват: Защо имаме нужда от държави?; Какво може да се случи без защита за живота и имуществото ни?; Биха ли хората казали истината, ако ги попитат какво искат? Отговорът на тези въпроси се дава от практическото приложение на теорията на игрите в различните икономическите модели. 
Съдържание

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ