Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Задачи по математика и компютърна математика за състезания    English
Факултет по математика и информатика - Задачи по математика и компютърна математика за състезания

 Лектори  гл. ас. д-р Петър Копанов
Анотация
Курсът  е ориентиран към студентите, които проявяват интерес към участието в Националната студентска олимпиада по математика и други състезания по математика и компютърна математика.
Съдържание
 1. Граници. Редици. (2 часа)
 2. Непрекъснатост на функция на една променлива. Диференцируемост на функция на една променлива. Формула на Тейлър. (2 часа)
 3. Интегриране. Функции на много променливи.(2 часа)
 4. Уравнения и неравенства. Редове, суми и произведения. (2часа)
 5. Диференциални уравнения. Функционални уравнения.     (2 часа)
 6. Детерминанти. Матрици. Линейни оператори.  (2 часа)
 7. Алгебра. Линейна алгебра. Квадратични форми.      Полиноми. (2 часа)
 8. Аналитична геометрия. (2 часа)
 9. Теория на числата.(2 часа)
 10. Теория на множествата, комбинаторика, графи. (2 часа)
 11. Задачи от Националната студентска олимпиада по математика. Обзор. (6 часа)
 12. Компютърни системи за символно пресмятане. Общи възможности. (2 часа)
 13. Основни възможности на Система Математика. (2 часа)
 14. Програмиране в Система Математика. Особености. (4 часа)
 15. Задачи от Националната студентска олимпиада по Компютърна математика. Обзор. (6 часа)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ