Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Софтуерни технологии (магистър) 2г. учебен план    English
Факултет по математика и информатика - учебен план
Професионална квалификация
Форма на дипломиране
Форма
на обучение
ИНФОРМАТИК
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА
редовна

ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

Учебни дисциплини
Триместриален хорариум
Седмичен
хорариум
Форма на
приключване
Есенен триместър
220
22
 
Компютърни архитектури
60
4 + 0 + 2
изпит
Структури от данни и програмиране
80
4 + 0 + 4
изпит
Обектно-ориентирано програмиране
80
4 + 0 + 4
изпит
 
Зимен триместър
200
20
 
Бази от данни
80
4 + 0 + 4
изпит
Дискретна математика
60
4 + 0 + 2
изпит
Практикум
60
0 + 0 + 6
тек. оценка
 
Пролетен триместър
180
18
 
Изкуствен интелект
60
4 + 0 + 2
изпит
Софтуерни технологии
60
4 + 0 + 2
изпит
Компютърни мрежи и комуникации
60
4 + 0 + 2
тек. оценка
 
Общ хорариум
600
 
 

ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

Учебни дисциплини
Триместриален хорариум
Седмичен
хорариум
Форма на
приключване
Есенен триместър
240
24
 
Езици и среди за програмиране в Интернет
70
4 + 0 + 3
изпит
Интегриране на бази от данни в уеб среда
50
3 + 0 + 2
изпит
Програмиране с еталони и рамки
60
3 + 0 + 3
изпит
Практикум
60
0 + 0 + 6
тек. оценка
 
Зимен триместър
180
18
 
Защита на информационни системи
60
4 + 0 + 2
изпит
Бизнес с Интернет
30
3 + 0 + 0
изпит
Интеграция на информациони системи
60
4 + 0 + 2
изпит
Избираема дисциплина
или практикум
30
3 + 0 (0 + 3)
тек. оценка
 
Пролетен триместър
120
12
 
Избираема дисциплина
или практикум
30
3 + 0 (0 + 3)
тек. оценка
Избираема дисциплина
или практикум
30
3 + 0 (0 + 3)
тек. оценка
Практикум
30
0 + 0 + 3
тек. оценка
Практикум
30
0 + 0 + 3
тек. оценка
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа
-
-
-
 
Общ хорариум
540
 
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ