Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2016 година Протокол № 4 / 20.01.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4 / 20.01.2016

 

ПРОТОКОЛ № 4 / 20.01.2016

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

        Днес, 20 януари 2016 г. (сряда) от 11:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

        Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев и Тодор Чаушев.

        Отсъства: доц. д-р Ива Шотлеков – болнични.

 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Определяне точките за дневен ред на ФС на ФМИ на 27.01.2016 г..
2. Разни.

 

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред на ФС на 27.01.2016 г.:
1)    Учебни.
2)    Докторанти.
3)    Хонорувани.
4)    Разни.        

РЕШЕНИЕ 2: ДС определи следните отговорности на доц. д-р Боян Златанов като заместник-декан на ФМИ за мандата 2015-2019 година:
доц. д-р Боян Златанов, зам.-декан
отговарящ за:
научна и проектна дейност; докторанти; учебна дейност по професионално направление 4.5. „Математика”; Ученически институт по математика и информатика; ПУ - Филиал гр. Смолян.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие и предлага да бъдат включени следните преподаватели от Факултета по математика и информатика в състава на комисиите на ПУ „Паисий Хилендарски“ за:
1.  Оценяване и акредитация – доц. д-р Иван Илиев Шотлеков;
2.  Информационна инфраструктура – доц. д-р Ангел Атанасов Голев.

РЕШЕНИЕ 4: ДС единодушно  РЕШИ: 
  ФМИ да кандидатсва по Оперативна програма „Региони в развитие 2014-2021“ и капацитетът за следващата учебна година да се увеличи със 100 души.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие следните дати за Държавни изпити за учебната 2015/2016 година:

Дати:
01.07.2016 г., петък  (студенти завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“);
02.07.2016 г., събота (студенти завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“).

и

08.10.2016 г., събота (студенти завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“);
09.10.2016 г., неделя (студенти завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“).

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

 

Надя Милева
Протоколчик           

 

20.01.12.2015 г.
гр. Пловдив 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ