Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2015 година протокол № 2 / 09.12.2015    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 2 / 09.12.2015

ПРОТОКОЛ № 2 / 09.12.2015

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 09 декември 2015 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Ангел Голев и Тодор Чаушев.

ДНЕВЕН РЕД:

 • Определяне дневния ред на ФС на ФМИ.
 • Предложения за състав на Факултетните комисии по качество, акредитация, атестация и наука.
 • Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС определи следния дневен ред на ФС на 16.12.2015 г.:

 • Учебни.
 • Докторанти.
 • Научни.
 • Утвърждаване състава на Факултетните комисии.  
 • Хонорувани.
 • Избор на Заместник-декан на ФМИ.
 • Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие и предлага на ФС да утвърди състава на следните Факултетни комисии на ФМИ:
І. ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВО
Състав:
Председател : доц. д-р Анна Атанасова Малинова (зам.-декан) – кат. КТ
Съпредседател: проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева – кат. ПММ
Секретар на комисията: доц. д-р Стефка Йорданова Анева – кат. ОМИИТ
Членове:

 • Доц. д-р Веска Пенчева Нончева – кат. ПММ
 • Доц. д-р Добринка Василева Бойкина – кат. ОМИИТ
 • Доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева – кат. АГ
 • Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – кат. ОМИИТ
 • Доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – кат. МА
 • Гл. ас. д-р Асен Христов Христов – кат. АГ
 • Гл. ас. д-р Владимир Николаев Вълканов – кат. КС
 • Гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова - кат. ПММ
 • Гл. ас. д-р Иван Марков Димитров – кат. КС
 • Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова – кат.  КТ
 • Гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов – кат. СТ
 • Гл. ас. д-р Николай Маринов Касъклиев – кат. КИ
 • Гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова – кат. КТ
 • Гл. ас. д-р Станка Иванова Хаджиколева – кат. КИ
 • Гл. ас. Ваня Ангелова Иванова – кат. ОМИИТ

ІІ.  ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО НАУКА
Състав:
Председател : проф. д-р Антон Илиев Илиев (зам. декан) – кат. КТ
Членове:

 • Проф. д-р Манчо Христов Манев – кат. АГ
 • Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов – кат. МА
 • Доц. д-р Христо Димитров Крушков – кат. СТ
 • Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева – кат. ПММ
 • Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – кат. КС
 • Проф. д-р Коста Андреев Гъров – кат. ОМИИТ
 • Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – кат. КИ
 • Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – кат. КТ

ІІІ. ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ
Състав:
Председател : доц. д-р Иван Илиев Шотлеков (пом. декан) – кат. ОМИИТ
Членове:

 • Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова – кат. ПММ
 • Доц. д-р Добринка Василева Бойкина – кат. ОМИИТ
 • Доц. д-р Боян Георгиев Златанов – кат. МА
 • Доц. д-р Марта Костадинова Теофилова – кат. АГ
 • Доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева – кат. СТ
 • Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – кат. КТ
 • Гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков – кат. КС
 • Гл. ас. д-р Емил Николов Хаджиколев – кат. КИ

ІV. ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ
Състав:
Председател : доц. д-р Ангел Атанасов Голев (зам. декан) – кат. СТ
Секретар: Надя Кръстева Милева – организатор ФМИ
Членове:

 •  
  •  Доц. д-р Дойчин Бояджиев – кат. ПММ
  •   Доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – кат. КС
  •   Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов – кат. МА

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението до ФС:проф. д-р Антон Илиев Илиев да бъде избран за член на Управителния съвет на поделение "Научна и приложна дейност" към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложението до ФС: доц. д-р Боян Георгиев Златанов да бъде избран за член на Управителния съвет на фонд "Научни изследвания" към Пловдивски университет  „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие за утвърждаване от ФС на следното предложение: въз основа на приетите от АС правила за организация на учебния процес през учебната 2015/16 г. /относно възнагражденията за хонорувани часове, т. 18/  се предлага:
- на хоноруваните студенти, провеждащи занятия във ФМИ да се изплаща хонорар в размер на 4,00 лв. /четири лева/ на час упражнение, считано от 01.01.2016 година.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие предложението: на 20.01.2016 г. да се проведат конкурси за административен секретар и администратор на компютърни мрежи.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие предложението: следващото заседание на ДС да бъде на 16.12.2015 г. (сряда) от 12:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

09.12.2015 г. 
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ