Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2015 година Протокол № 1/25.11.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1/25.11.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 1 / 25.11.2015 г.

 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 25 ноември 2015 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Емил Николов Хаджиколев, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Василка Димова Събева, док-т Магдалена Асенова Веселинова, Васил Костадинов Костадинов – студент (Председател на СС на ФМИ).

С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).

Отсъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов.

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 35.

Списъчен  състав на хабилитираните преподаватели – 27 души; присъстващи – 26 души.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1) Утвърждаване на ръководители катедри за мандата 2015 – 2019 година.

2) Избор на Зам.-декани на ФМИ за мандата 2015 – 2019 година.

3) Учебни.

4)  Разни.

 

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следните ръководители на катедри във ФМИ за следващия мандат 2015–2019 година:

 1. Проф. д-р Манчо Христов Манев – на катедра “Алгебра и геометрия”;
 2. Проф. д-р Андрей Иванов Захариев – на катедра “Математически анализ”;
 3. Доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев – на катедра “Приложна математика и моделиране”;
 4. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – на катедра “Компютърни системи”;
 5. Доц. д-р Елена Петрова Сомова – катедра “Компютърна информатика”;
 6. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – на катедра “Компютърни технологии”;
 7. Доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева – на катедра “Софтуерни технологии”;
 8. Проф. д-р Коста Андреев Гъров – на катедра “Обучение по математика, информатика и информационни технологии”.

РЕШЕНИЕ 2: ФС избра доц. д-р  Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова и доц. д-р Иван Илиев Шотлеков за Зам.-декани на Факултет по математика и информатика за следващия мандат 2015–2019 година.

РЕШЕНИЕ 3: ФС избра Надя Милева за секретар на ФС на ФМИ. 

РЕШЕНИЕ4: ФС утвърди следните допълнителни избираеми, редовно и задочно обучение за Зимния триместър на учебната 2015/16 година:

А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 • Логическо и функционално програмиране, доц. Елена Сомова;
 • Киберпрестъпления в информационното общество, проф. Антон Илиев, хон. ас. Владимир Вълев (Районна прокуратура - Пловдив);
 • Мобилни приложения, проф. Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров.

Б) ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • Мобилни приложения, проф. Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров. 

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие: да се покани доц. д-р Кирил Коликов на следващото заседание на ФС на 16.12.2015 г. (сряда), във връзка с изпратено от него обръщение по електронната поща до всички членове на бившия Факултетен съвет и до Ректора на ПУ.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 

 

Подпис:  /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Подпис: /п/

Надя Милева

Протоколчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ