Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2015 година протокол № 73 / 21.10.2015    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 73 / 21.10.2015

 

ПРОТОКОЛ № 73 / 21.10.2015

 

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

 

           Днес, 21.10.2015 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Манчо Манев, доц. д-р Анна Малинова и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

 

           ДНЕВЕН РЕД:
           1.
 Уточняване дневния ред на ФС за 28 октомври 2015 г.
           2.
 Разни.

 

           РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред на ФС за 28.10.2015 г.:
           1) Учебни.
           2) Докторанти.
           3) Подготовка за избори във ФМИ.
           4) Хонорувани.
           5) Разни.

           РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: в срок до 10 ноември 2015 г. (вторник)  ръководителите на катедри  да представят или изпратят заявки за избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2015/2016 година (редовно и задочно обучение).

           РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: в срок до 18.11.2015 г. (сряда) да се подадат в Деканата (в определена тетрадка) заявки за предстоящата изпитна сесия за редовно обучение; предварително да се проверяват разписанията за задочно обучение за Зимния триместър, които са на разположение в Деканата.

           РЕШЕНИЕ 4: ДС прие:  в срок до 30 ноември 2014 г., ръководителите на катедри да представят в Деканата заявките за докторантури за следващата 2016/2017 година, утвърдени на КС.

           РЕШЕНИЕ 5: ДС прие следното предложение за численост и структура на ФС на ФМИ за следващия мандат (2015-2019):  33 души, от които 25 хабилитирани, 4 нехабили­тирани, 2 докторанти и 2 студенти.

           РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: семинарът на ФМИ да се проведе от 10.11.2015 г. до 12.11.2015 г. в СПА-хотел „Аугуста“, гр. Хисар.

           РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 28.10.2015 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

 

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик          

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ