Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии и дизайн СТД задочно III курс – есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - СТД задочно III курс – есенен триместър

Последна актуализация: 13.07.2015 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Курс ІII      2015/16 уч. г.   есенен (А) триместър

Дати

Час

Дисциплина и преподавател

Зала

11.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Издателски системи
доц.Голев
547 к.з.

1400–1815

Лекции Създаване и обработка на видео и анимации
гл.ас.д-р Пенев
546 к.з.

12.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Издателски системи
доц.Голев
547 к.з.

1400–1815

Лекции Създаване и обработка на видео и анимации
гл.ас.д-р Пенев
546 к.з.

13.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Издателски системи, 1б
хон.ас.
Упражнения Създаване и обработка на видео и анимации, 1а
гл.ас.д-р Пенев

533 к.з.

534 к.з.

1400–1815

Упражнения Издателски системи, 2б
хон.ас.
Упражнения Създаване и обработка на видео и анимации, 2а
гл.ас.д-р Пенев

533 к.з.

534 к.з.

14.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Издателски системи, 1а
хон.ас.
Упражнения Създаване и обработка на видео и анимации, 1б
гл.ас.д-р Пенев

533 к.з.

534 к.з.

1400–1815

Упражнения Издателски системи, 2а
хон.ас.
Упражнения Създаване и обработка на видео и анимации, 2б
гл.ас.д-р Пенев

533 к.з.

534 к.з.

15.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Издателски системи, 1б
хон.ас.
Упражнения Създаване и обработка на видео и анимации, 1а
гл.ас.д-р Пенев

533 к.з.

534 к.з.

1400–1815

Упражнения Издателски системи, 2б
хон.ас.
Упражнения Създаване и обработка на видео и анимации, 2а
гл.ас.д-р Пенев

533 к.з.

534 к.з.

16.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Издателски системи, 1а
хон.ас.
Упражнения Създаване и обработка на видео и анимации, 1б
гл.ас.д-р Пенев

533 к.з.

534 к.з.

1400–1815 Упражнения Издателски системи, 2а
хон.ас.
Упражнения Създаване и обработка на видео и анимации, 2б
гл.ас.д-р Пенев

533 к.з.

534 к.з.

17.09.2015 г.

0900–1315

Практика по специалността 1а+1б група 547 к.з.
1400–1815 Практика по специалността 2а+2б група 547 к.з.
18.09.2015 г.

0900–1315

Практика по специалността 1а+1б група 547 к.з.
1400–1815 Практика по специалността 2а+2б група 547 к.з.
19.09.2015 г.

0900–1315

Практика по специалността 1а+1б група 547 к.з.
1400–1815 Практика по специалността 2а+2б група 547 к.з.
20.09.2015 г.

0900–1315

Практика по специалността 1а+1б група 547 к.з.
1400–1815 Практика по специалността 2а+2б група 547 к.з.
21.09.2015 г.

0900–1315

Практика по специалността 1а+1б група 547 к.з.
1400–1815 Практика по специалността 2а+2б група 547 к.з.
22.09.2015 г.

0900–1315

Практика по специалността 1а+1б група 547 к.з.
1400–1815 Практика по специалността 2а+2б група 547 к.з.
23.09.2015 г. 0900–1315 Практика по специалността 1а+1б група 547 к.з.
1400–1815 Практика по специалността 2а+2б група 547 к.з.
24.09.2015 0900–1315 Практика по специалността 1а+1б група 547 к.з.
1400–1815 Практика по специалността 2а+2б група 547 к.з.
25.09.2015 0900–1315

Избираема дисциплина 

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.

 
1400–1815

Избираема дисциплина 

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.

26.09.2015 0900–1315

Избираема дисциплина 

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.

 
1400–1815

Избираема дисциплина 

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденото време за обучение на студентите от задочната форма

(0900–1315 и 1400–1815) включва провеждането на 5 учебни часа по 45 минути и 2 почивки
по 15 минути. Времето за провеждане на почивките не е фиксирано и се уточнява между преподавателя и студентите
.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ