Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Философията и математиката    English
Факултет по математика и информатика - Философията и математиката
 Лектори  доц. д-р Кирил Коликв, гл. ас. Йордан Епитропов
Анотация
        В тази дисциплина се разясняват основни теми от философията и математиката. Представят се класически и съвременни философски школи като се изяснява връзката на идеите им с математиката. Дискутира се специфичната роля на философията в математиката и на математиката във философията.
Съдържание
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ