Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Математически проблеми в добавена реалност    English
Факултет по математика и информатика - Математически проблеми в добавена реалност
 Лектори  гл. ас. д-р Петър Копанов
Анотация

Лекционният курс е ориентиран към студентите, които проявяват интерес към използуването на приложната математика в информатиката. Разглеждат се основните математически техники от геомнетрията, линейната алгебра, механиката, теорията на вероятностите, математическата статистика, оптимирането, числените методи и други раздели от пориложната математика, използувани при конструирането на добавена реалност.

Съдържание
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ