Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Науката в еволюцията на човечеството    English
Факултет по математика и информатика - Науката в еволюцията на човечеството
 Лектори  доц. д-р Кирил Коликов, гл. ас. Йордан Епитропов
Анотация
В тази дисциплина се разясняват основни понятия като еволюционна и креационна теории, култура и цивилизация и т.н. Въвеждат се и се изучават основните лъчи на еволюцията – наука, изкуство, философия, религия, администрация, преданост, делотворство и се изяснява връзката между отделните лъчи. Представя се и се дискутира специфичната роля на науката в еволюцията на човечеството. 
Съдържание
 1. Идеи за сътворението и еволюцията на човечеството. (4 часа)
 2. Теория за лъчите на еволюцията. (4 часа)
 3. Лъч на науката. (4 часа)
 4. Лъч на изкуството. (4 часа)
 5. Лъч на философията. (4 часа)
 6. Лъч на религията. (4 часа)
 7. Лъч на администрацията. (4 часа)
 8. Лъч на предаността. (4 часа)
 9. Лъч на делотворството. (4 часа)
 10. Мястото на науката в културата на човечеството. (4 часа)

 

Литература:

 

 1. Н. Рерих, Культура и цивилизация, Мир, 1994.
 2. В. Толев, Седемте лъча на еволюцията, Път на Мъдростта, 2008.
 3. А. Шендрик, Теория культуры, Единство, 2002.
 4. V. Dusek, Philosophy of technology: An introduction, Wiley-Blackwell, 2006.
 5. A. Lautman, Mathematics, ideas and the physical real, Continuum, 2006.
 6. M. Nielsen, Reinventing discovery: The new era of networked science, Princeton University Press, 2011.
 7. M. Smith, L. Marx, Does technology drive history? The dilemma of technological determinism, MIT Press, 1994.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ