Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Избрани глави от алгебрата и анализа    English
Факултет по математика и информатика - Избрани глави от алгебрата и анализа
 Лектори проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев
Анотация
Предлаганият курс има за цел да запознае студентите с методите на общата алгебра, които намират приложения в теория на функциите и функционалния анализ. Основните теми, които ще бъдат разгледани са: жорданова нормална форма на матрици и линейни преобразования, непрекъснати групи, групи и алгебри на Ли, експоненциални изображения. Надяваме се този курс да обогати знанията на студентите по алгебра. 
Курсът е достъпен за студенти и докторанти от всички природо-научни специалности, преподавани в Пловдивски Университет.
Съдържание
  1. Матрици и линейни преобразувания. (4 часа)
  2. Жорданови клетки. (4 часа)
  3. Жорданова нормална форма. Теорема за съществуване. (4 часа)
  4. Намиране на жордановата нормална форма.  (4 часа)
  5. Експонента на матрица. Експоненциално изображение. (4 часа)
  6. Непрекъснати групи. (4 часа)
  7. Групи на Ли.  (4 часа)
  8. Алгебри на Ли. (4 часа)
  9. Класически алгебри на Ли. (4 часа)
  10. Връзка между групи и алгебри наЛи. (4 часа)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ