Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Съвременни комуникационни стандарти и приложения    English
Факултет по математика и информатика - Съвременни комуникационни стандарти и приложения
 Лектори  доц. д-р Иван Ганчев Иванов
Анотация
Целта на спецкурса е запознаване с основните съвременни и бъдещи комуникационни стандарти за използване в областта на компютърните мрежи. Включено е също въведение в областта на мрежовата сигурност и поддържащите я стандарти. Акцентира се на приложенията на стандартите в съвременния компютърен свят. Студентите се запознават и с историята на разглежданите стандарти, както и с някои любопитни подробности около тяхното създаване. 
Съдържание

1. Съвременни комуникационни техно-бизнес модели, парадигми и приложения. (4 часа)

2. Стандарти и приложения за персонални компютърни мрежи. (2 часа)

3. Стандарти и приложения за локални компютърни мрежи. (8 часа)

4. Стандарти и приложения за регионални компютърни мрежи. (2 часа)

5. Стандарти и приложения за глобални компютърни мрежи. (6 часа)

6. Принципи и стандарти за свързване и взаимодействие на компютърни мрежи. (6 часа)  

7. Мрежова сигурност: принципи, стандарти и приложения. (12 часа)

Литература:

1. On-line лекционни материали, предоставени от лектора.

2. Stallings, W., Data and Computer Communications, 10th ed., Pearson, 2014.

3. Forouzan, B.A., Data Communications and Networking, 5th ed., McGraw-Hill, 2013.

4. Kurose J. and Ross K., Computer Networking: A Top Down Approach, 6th ed., Pearson, 2013.

5. Tanenbaum, A.S. & Wetherall D.J., Computer Networks, 5th ed., Pearson, 2011. 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ