Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2015 година протокол № 64 / 11.03.2015    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 64 / 11.03.2015

ПРОТОКОЛ № 64 / 11.03.2015

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 11.03.2015 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Манчо Манев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

  •  Определяне дневния ред на ФС.
  •  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на 18.03.2015 г.:

  • Учебни.
  • Отчети и годишни планове на Факултетни комисии
  • Докторанти.
  • Хонорувани.
  • Разни.
  • Избор за заемане на академичната длъжност „доцент“.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: да се предложи на АС на ПУ утвърждаването на учебния план и квалификационната характеристика на магистърска програма „Обучение по математика в училище“ (2 години), влизащи в сила от учебната 2015/2016 година.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: в срок до 06.04.2015 г. (понеделник) ръководителите на катедри да изпратят на имейлите на Надя Милева и Гергана Колева приемното време за Пролетния триместър на членовете от поверената им катедра. 

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложението: Тържествена промоция на Випуск 2014 да се проведе на 18 април 2015 г. (събота) от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: във връзка с постъпила молба от докторант Иван Бъндев за отказване от докторантура, се взе следното решение: да се отложи разглеждането ѝ за следващия ФС, да се разговаря в катедрата с него и да му се обясни точно каква е ситуацията.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: да се осигури служебен автобус за предстоящата 44-та Пролетна конференция на СМБ, от 2 до 6 април 2015 г., СОК „Камчия“;

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

Надя Милева
Протоколчик   

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ