Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2015 година протокол № 63 / 18.02.2015    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 63 / 18.02.2015

ПРОТОКОЛ № 63 / 18.02.2015

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 18.02.2015 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Манчо Манев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

  •  Обсъждане дневния ред  и структурата на ОС на ФМИ.
  •  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие: Общото събрание на ФМИ да бъде на 4.03.2015 г. (сряда) от 13:00 ч. във 2. аула – Нова сграда на ПУ за номинации при следния дневен ред:.
1) Номиниране на хабилитирани преподаватели и редовен докторант за участие в Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ през следващия мандат.
2) Номиниране на хабилитиран преподавател за Председател на Общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“.
3) Номиниране на хабилитиран преподавател за член на Контролния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“.
4) Избор на асистент и докторанти за участие в Общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение за структура на ОС на ФМИ: всички преподаватели и служители на основен трудов договор и 19 докторанти и студенти, т. е. списъчен състав 106 души, от които 76 души академичен състав, 11 души администрация, 12 докторанти, 7 студенти (по решение на СФС).

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: в срок до 25.02.2015 г. (сряда) да се подадат в Деканата заявки за предстоящата изпитна сесия, за редовно обучение. 

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие номинациите за ОС да се подават в Деканата или при доц. д-р Дойчин Бояджиев, Председател на комисията по представяне на кандидатурите.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие следното предложение във връзка с провеждането на ОС на ФМИ: всички щатни преподаватели, които на 4 март 2015 г. (сряда) имат занятия от 13:00 до 16:00 ч. да проведат планираните занятия в друго време, след съгласуване със студентите.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: във връзка с провеждането на 44-та Пролетна конфоронция на СМБ от 02.04.2015 до 06.04.2015 г. в СОК „Камчия“, ръководителите на катедри да представят в Деканата до 27.02.2015 г. списъци на желаещите. Командироват се тези, които са платили членския си внос.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: следващото заседание на ФС да бъде на 18.03.2015 г.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

Надя Милева
Протоколчик                       

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ