Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания БИАЕ БИАЕ (1 г.) и (2 г., ІI курс) – зимен триместър 2014/2015    English
Факултет по математика и информатика - БИАЕ (1 г.) и (2 г., ІI курс) – зимен триместър 2014/2015
Последна актуализация: 06.01.2015 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Специалност БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (1 г.)  Курс I  Уч. 2014/15 г.,
Б (зимен) триместър
Специалност БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (2 г.) Курс ІI Уч. 2014/15 г., 
Б (зимен) триместър
Дата, час Дисциплина Вид Зала

10.01. (събота), 9-10:45

Уеббазирано програмиране
проф. д-р Антон Илиев

ИЗПИТ

446 к.з.

10.01.(събота), 11:00-18:00

Избираема дисциплина 1:
Архитектури и системи, ориентирани към услуги
Предсказващи статистически техники и софтуер
Визуализация на данни
Методи за управление на логистични системи

лекции


546 к.з.
535 к.з.
446 к.з.
536 к.з.

11.01. (неделя), 9:00-15:15

Избираема дисциплина 1:
Архитектури и системи, ориентирани към услуги
Предсказващи статистически техники и софтуер
Визуализация на данни
Методи за управление на логистични системи

лекции


546 к.з.
535 к.з.
446 к.з.
536 к.з.

11.01. (неделя), 15:30-17

Английски език за работа
в мултинационална компания
гл. ас. д-р Иван Шотлеков
гл. ас. Ваня Иванова

ИЗПИТ

446 к.з.

17.01. (събота), 12:00-17:45

Избираема дисциплина 1:
Архитектури и системи, ориентирани към услуги
Предсказващи статистически техники и софтуер
Визуализация на данни
Методи за управление на логистични системи

лекции


546 к.з.
535 к.з.
446 к.з.
536 к.з.

18.01. (неделя), 9:00-16:00

Избираема дисциплина 1:
Архитектури и системи, ориентирани към услуги
Предсказващи статистически техники и софтуер
Визуализация на данни
Методи за управление на логистични системи

лекции


546 к.з.
535 к.з.
446 к.з.
536 к.з.

24.01.(събота),9:00-16:00

Избираема дисциплина 2:
Семантичен уеб
Програмиране за Oracle база данни с PL/SQL
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите
Анализ на икономически модели

лекции


422 ауд.
535 к.з.
446 к.з.
536 к.з.

25.01.(неделя), 9:00-15:15

Избираема дисциплина 2:
Семантичен уеб
Програмиране за Oracle база данни с PL/SQL
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите
Анализ на икономически модели

лекции


422 ауд.
535 к.з.
446 к.з.
536 к.з.

31.01.(събота), 9:00-16:00

Избираема дисциплина 2:
Семантичен уеб
Програмиране за Oracle база данни с PL/SQL
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите
Анализ на икономически модели

лекции


422 ауд.
535 к.з.
446 к.з.
536 к.з.

01.02.(неделя), 9:00-15:15

Избираема дисциплина 2:
Семантичен уеб
Програмиране за Oracle база данни с PL/SQL
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите
Анализ на икономически модели

лекции


422 ауд.
535 к.з.
446 к.з.
536 к.з.

07.02.(събота), 9:00-16:00

Бизнес комуникации на английски език
гл. ас. д-р Иван Шотлеков
гл. ас. Ваня Иванова

упражнения

446 к.з.
233 с.з.

08.02.(неделя), 9:00-15:15

Бизнес комуникации на английски език
гл. ас. д-р Иван Шотлеков
гл. ас. Ваня Иванова

упражнения

446 к.з.
233 с.з.

14.02.(събота), 9:00-16:00

Бизнес комуникации на английски език
гл. ас. д-р Иван Шотлеков
гл. ас. Ваня Иванова

упражнения

446 к.з.
233 с.з.

15.02.(неделя), 9:00-15:15

Бизнес комуникации на английски език
гл. ас. д-р Иван Шотлеков
гл. ас. Ваня Иванова

упражнения

446 к.з.
233 с.з.

21.02.(събота), 9:00-15:15

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

лекции

446 к.з.

21.02.(събота), 15:30-17:45

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

упражнения

446 к.з.

22.02.(неделя), 9:00-15:15

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

лекции

446 к.з.

22.02.(неделя), 15:30-17:45

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

упражнения

446 к.з.

28.02.(събота), 9:00-14:30

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

лекции

446 к.з.

28.02.(събота), 14:45-17:45

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

упражнения

446 к.з.

07.03.(събота), 9:00-12:00

Избираема дисциплина 1

ИЗПИТ

546 к.з.
535 к.з.
446 к.з.
536 к.з.

08.03.(неделя), 9:00-12:00

Избираема дисциплина 2

ИЗПИТ

546 к.з.
535 к.з.
532 к.з.
536 к.з.

14.03.(събота), 9:00-12:00

Управление и анализ на проекти
доц. д-р Андрей Захариев

ИЗПИТ

446 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ