Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОИТП ОИТП – пролетен триместър 2013/2014    English
Факултет по математика и информатика - ОИТП – пролетен триместър 2013/2014

Последна актуализация: 07.04.2013 г.

ПУ“ПаисийХилендарски”
Факултетпоматематикаиинформатика

РАЗПИСАНИЕНАУЧЕБНИТЕЗАНЯТИЯ2012/2013година
ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В  ПРОГИМНАЗИЯТА
магистър (1 г.)
пролетенТРИМЕСТЪР

 

Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

12.04. (събота), 9:00-18:00

УКИТ
Проф. А.Рахнев, гл.ас. Ст.Анева

лекции

431 к.з.

13.04.(неделя), 9:00-18:00

Практикум
гл. ас. д-р Генчо Стоицов

лабораторни занятия

431 к.з.

26.04.(събота), 9:00-16:00

Обучение базирано на проекти
Доц. Е. Ангелова

лекции

432 к.з.

27.04.(неделя), 9:00-16:00

Обучение базирано на проекти
Доц. Е. Ангелова  

лабораторни занятия

432 к.з.

10.05.(събота), 9:00-18:00

 УКИТ
гл.ас. д-р Ст.Анева

лабораторни занятия

431 к.з.

11.05. (неделя), 9:00-18:00

Практикум
гл. ас. д-р Генчо Стоицов

лабораторни занятия

431 к.з.

31.05.(събота), 9:00-16:00

УКИТ
Проф. А.Рахнев, гл.ас. Ст.Анева

лекции

431 к.з.

01.06. (неделя), 9:00-18:00

Методика на обучението по ИТ в прогимназията
Доц. К. Гъров, гл.ас. Ст.Анева

лекции

431 к.з.

07.06.(събота),8:30-10:00

УКИТ
Проф. А.Рахнев, гл.ас. Ст.Анева

Изпит

431 к.з.

07.06 (събота), 10:30-18:00

Методика на обучението по ИТ в прогимназията
Доц. К. Гъров, гл.ас. Ст.Анева

лекции

431 к.з.

08.06. (неделя), 9:00-18:00

Методика на обучението по ИТ в прогимназията
Доц. К. Гъров, гл.ас. Ст.Анева

лекции

431 к.з.

3.06.-30.06. 2013 г.

Подготовка за практико-приложен държавен изпит  и изготвяне на  дипломни работи – отг. проф. К.Гъров, гл.ас. Ст. Анева, гл.ас. Г.Стоицов, гл.ас. Иван Димитров                                     

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ