Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Проекти Проект № BG051РО001-3.1.07-0009 Дейности Провеждане на обучение по актуализираните учебни планове и програми    English
Факултет по математика и информатика - Провеждане на обучение по актуализираните учебни планове и програми

Дейност 4: Провеждане на обучение по актуализираните учебни планове и програми

Изпълнител на дейността: Факултет по математика и информатика.

Период на изпълнение: 17-20 месец, включително.

Целта на дейността е включване в обучение по новите, актуализирани учебни планове на 1233 туденти от ОКС Бакалавър в специалности: "Информатика", "Математика и информатика" и "Бизнес информационни технологии" и 228 студенти от ОКС Магистър в специалности: "Софтуерни технологии", "Бизнес информатика с английски език", "Обучение по информатика и информационни технологии в училище", "Обучение по информационни технологии в началното училище", "Обучение по информационни технологии в прогимназията".

Дейността включва следните етапи и методика на реализация:

  • Етап 1: Организиране и провеждане на четири информационни семинара за студентите от ОКС "Бакалавър", специалности "Информатика", "Математика и информатика" и "Бизнес информационни технологии" и от ОКС Магистър, специалности "Софтуерни технологии", "Бизнес информатика с английски език", "Обучение по информатика и информационни технологии в училище", "Обучение по информационни технологии в началното училище", "Обучение по информационни технологии в прогимназията". Целта е информиране на студентите относно актуализираното и осъвременено учебно съдържание на плановете в съответните специалности чрез участието на бизнеса в етапа на подготовката им; новите възможности за стажантски програми и участие в реална работа среда.
  • Етап 2:
    1. Провеждане на обучение по новите учебни планове и програми: 1233 студенти бакалаври в специалности "Информатика", "Математика и информатика" и "Бизнес информационни технологии" ще започнат обучението си по нови учебни планове;
    2. 228 студенти магистри ще започнат обучение по актуализираните учебни планове.

Очакваните резултати от Дейност 4 са:

  • Организирани и проведени четири информационни семинара за студентите от ОКС "Бакалавър", специалности "Информатика", "Математика и информатика" и "Бизнес информационни технологии" и от ОКС Магистър, специалности "Софтуерни технологии", "Бизнес информатика с английски език", "Обучение по информатика и информационни технологии в училище", "Обучение по информационни технологии в началното училище", "Обучение по информационни технологии в прогимназията".
  • Започнало обучение по новите програми, в което са включени 1233 студенти бакалаври в специалности "Информатика", "Математика и информатика" и "Бизнес информационни технологии" и 228 студенти магистри, т.е. около 90% от студентите във ФМИ ще започнат образованието си по новите програми.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ