Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии и дизайн СТД задочно I курс – зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - СТД задочно I курс – зимен триместър

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Курс І      2014/15 уч. г.   зимен (Б) триместър

Дати

Час

Дисциплина и преподавател

Зала

09.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Създаване на ГПИ ( С#)
гл.ас.д-р Тодорка Терзиева
422 ауд.

1400–1815

Лекции Основи на графичния дизайн
проф. д-р Бисер Дамянов
422 ауд.

10.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Създаване на ГПИ ( С#)
гл.ас.д-р Тодорка Терзиева
422 ауд.

1400–1815

Лекции Основи на графичния дизайн
проф. д-р Бисер Дамянов
422 ауд.

11.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Създаване на ГПИ ( С#)
гл.ас.д-р Тодорка Терзиева
422 ауд.

1400–1815

Лекции Основи на графичния дизайн
проф. д-р Бисер Дамянов
422 ауд.

12.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Софтуерни системи по математика
гл.ас.д-р П. Атанасова
422 ауд.

1400–1815

Упражнения Създаване на ГПИ ( С#), 1а
гл.ас.д-р Тодорка Терзиева
Упражнения Основи на графичния дизайн, 1б
хон. ас.
Упражнения Софтуерни системи по математика, 2а
гл.ас.д-р П. Атанасова
431 к. з.
432 к. з.
433 к. з.

13.12.2014 г.

0900–1315

Лекции Софтуерни системи по математика
гл.ас.д-р П. Атанасова
422 ауд.

1400–1815

Упражнения Създаване на ГПИ ( С#), 1б
гл.ас.д-р Тодорка Терзиева
Упражнения Основи на графичния дизайн, 1а
хон. ас.
Упражнения Софтуерни системи по математика, 2б
гл.ас.д-р П. Атанасова
431 к. з.
432 к. з.
433 к. з.
14.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения Създаване на ГПИ ( С#), 2б
гл.ас.д-р Тодорка Терзиева
Упражнения Основи на графичния дизайн, 2а
хон. ас.
Упражнения Софтуерни системи по математика, 1б
гл.ас.д-р П. Атанасова
431 к. з.
432 к. з.
433 к. з.
1400–1815 Упражнения Създаване на ГПИ ( С#), 2а
гл.ас.д-р Тодорка Терзиева
Упражнения Основи на графичния дизайн, 2б
хон. ас.
Упражнения Софтуерни системи по математика, 1а
гл.ас.д-р П. Атанасова
431 к. з.
432 к. з.
433 к. з.
15.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения Създаване на ГПИ ( С#), 1а
гл.ас.д-р Тодорка Терзиева
Упражнения Основи на графичния дизайн, 1б
хон. ас.
Упражнения Софтуерни системи по математика, 2а
гл.ас.д-р П. Атанасова
431 к. з.
432 к. з.
433 к. з.
1400–1815 Упражнения Създаване на ГПИ ( С#), 1б
гл.ас.д-р Тодорка Терзиева
Упражнения Основи на графичния дизайн, 1а
хон. ас.
Упражнения Софтуерни системи по математика, 2б
гл.ас.д-р П. Атанасова
431 к. з.
432 к. з.
433 к. з.
16.12.2014 г.

0900–1315

Английски език
ас.Бойкова, ас.Шаркова
233 с.з.
232 с.з.
1400–1815 Упражнения Създаване на ГПИ ( С#), 2a
гл.ас.д-р Тодорка Терзиева
Упражнения Основи на графичния дизайн, 2б
хон. ас.
Упражнения Софтуерни системи по математика, 1а
гл.ас.д-р П. Атанасова
431 к. з.
432 к. з.
433 к. з.
17.12.2014 г.

0900–1315

Английски език
ас.Бойкова, ас.Шаркова
233 с.з.
232 с.з.
1400–1815 Упражнения Създаване на ГПИ ( С#), 2а
гл.ас.д-р Тодорка Терзиева
Упражнения Софтуерни системи по математика, 1б
гл.ас.д-р П. Атанасова
431 к. з.
433 к. з.
18.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения Създаване на ГПИ ( С#), 2б
гл.ас.д-р Тодорка Терзиева
Упражнения Основи на графичния дизайн, 2а
хон. ас.
431 к. з.
432 к. з.
1400–1815 Упражнения Създаване на ГПИ ( С#), 1б
гл.ас.д-р Тодорка Терзиева
431 к. з.
19.12.2014 г.

0900–1315

Английски език
ас.Бойкова, ас.Шаркова
233 с.з.
232 с.з.
1400–1815 Упражнения Създаване на ГПИ ( С#), 1а
гл.ас.д-р Тодорка Терзиева
431 к. з.
20.12.2014 г.

0900–1315

Английски език
ас.Бойкова, ас.Шаркова
233 с.з.
232 с.з.
1400–1815 Упражнения Създаване на ГПИ ( С#), 2б
гл.ас.д-р Тодорка Терзиева
431 к. з.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденото време за обучение на студентите от задочната форма

(0900–1315 и 1400–1815) включва провеждането на 5 учебни часа по 45 минути и 2 почивки
по 15 минути. Времето за провеждане на почивките не е фиксирано и се уточнява между преподавателя и студентите
.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ