Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2013 Протокол № 1- 13/14    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1- 13/14

П Р О Т О К О Л   № 1 -  13/14

        Днес 25.09.2013г. (сряда) от 11.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл.ас.д-р Георги Чолаков, гл. ас д-р Александър Пенев, ас. Владимир Вълканов, ас. д-р Емил Дойчев.

Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев – в неплатен отпуск,

            ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разпределение на часовете за първи триместър.
  2. Разни

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред КС единодушно прие следното разпределение на часовете през първия триместър на учебната 2013/2014г. :

  1. “Програмиране на Java” – общо 500 часа упражнения за специалности БИТ и Информатика (редовно и задочно), да бъдат водени от проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. Иван Димитров, ас. Владимир Вълканов и ас. д-р  Емил Дойчев;
  2. „Бази от данни“ – общо 270 часа упражнения за специалности Информатика (редовно и задочно), да бъдат водени от гл.ас. д-р Георги Чолаков и хон. ас. Магдалена Веселинова;
  3. „Компютърна графика“ – общо 200 часа упражнения за специалности Информатика (редовно и задочно), да бъдат водени от доц.д-р Димчо Димов и гл.ас.д-р Александър Пенев;
  4. „Практикум по софтуерни технологии“ – общо 165 часа упражнения за специалности Информатика (редовно и задочно), да бъдат водени от гл.ас. Иван Димитров, ас. Владимир Вълканов;
  5. „Компютърна графика и презентации“ – общо 80 часа упражнения за специалност Математика и Информатика (редовно) , да бъдат водени от доц. д-р Димчо Димов и гл.ас.д-р Александър Пенев

По т.2 от дневния ред:

  1. КС предлага на ФС да бъде избрана за хоноруван асистент към катедрата Магдалена Веселинова, магистър по информатика с 300 часа хорариум.
  2. КС прие единодушно учебна програма за дисциплината „Бази от данни“ в магистърска програма Приложна математика на ФМИИТ.

 

Ръководител катедра:  Проф. д-р С. Стоянов

Протоколчик:  гл. ас. д-р А. Стоянова:

25.09.2013г.

Гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ