Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Софтуерни технологии и дизайн – задочно    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии и дизайн – задочно
Последна актуализация: 11.04.2019 г.
 
ИЗПИТНИ СЕСИИ през 2018/19 учебна година
на специалност „СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
I курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Линейна алгебра и аналитична геометрия,
доц. Добринка Грибачева
24.11.2018 (събота)
01.12.2018 (събота)
424 ауд.
10:00 юни 2019 10:00 
Увод в програмирането,
проф. Христо Крушков /
гл. ас. д-р Стоян Черешаров
04.11.2018 (неделя)
11.11.2018
(неделя)
546 к. з.
10:00 юни 2019 10:00 
Увод в информационните технологии,
доц. Евгения Ангелова
Текуща оценка юни 2019 09:00 
  Зимен
  (Б)
 
Основи на графичния дизайн 
проф. Бисер Дамянов
20.01.2019 (събота)
27.01.2019 (събота)
246 к. з.
10:00 юни 2019   
Създаване на ГПИ (С#) 
доц. Тодорка Терзиева
02.02.2019 (събота)
23.02.2019 (събота)
446 к. з.
10:00
14:00
юни 2019   
Софтуерни системи по математика 
доц. Христина Кулина
Текуща оценка  юни 2019   
Английски език Текуща оценка  юни 2019   
Пролетен
(В)
 Обектно-ориентирано програмиране (С#),
доц. Николай Павлов
18.05.2019 (събота)
01.06.2019 (събота)
423 ауд. 

10:00
14:00 

юни 2019   
 Увод в уеб програмирането,
доц. Тодорка Терзиева
 21.04.2019 (неделя)
04.05.2019 (събота) 
546 к.з. 
 10:00 юни 2019   
 Уеб дизайн,
доц. Тодорка Терзиева /
гл. ас. Христо Христов
 Текуща оценка  юни 2019  
II курс     
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Бази от данни
проф. Станимир Стоянов
27.10.2018 (събота)
03.11.2018 (събота)
146 к. з.
10:00 юни 2019 10:00
Приложна математика 1,
проф. Петко Пройнов
24.11.2018 (събота)
01.12.2018 (събота)
423 ауд.
14:00
10:00
юни 2019  10:00 
Събитийно програмиране,
гл. ас. д-р Никола Вълчанов
10.11.2018 (събота)
146 к. з.
17.11.2018 (събота)
446 к. з.
10:00 юни 2019  10:00
Избираема дисциплина Текуща оценка
Зимен
(Б)
Геометричен дизайн 
доц. Добринка Грибачева
09.02.2019 (събота)
16.02.2019 (събота)
423 ауд.
10:00
10:00
 юни 2019  
Софтуерни технологии 1
доц. Ася Стоянова
26.01.2019 (събота)
03.02.2019 (неделя)
146 к. з.
10:00  юни 2019  
Администриране на динамични уеб системи
проф. Асен Рахнев
Текуща оценка  юни 2019  
Избираема дисциплина  Текуща оценка
Пролетен
(В)
 Програмиране на JAVA,
доц. Владимир Вълканов
11.05.2019 (събота)
19.05.2019 (неделя)
246 к.з. 
 10:00  юни 2019  
 Програмиране в Интернет с PHP и MySQL,
доц. Емил Хаджиколев
26.05.2019 (неделя)
545 к.з.
02.06.2019 (неделя)
246 к.з. 
10:00
14:00 
юни 2019   
 Обработка на цифрови изображения,
проф. Ангел Голев
 Текуща оценка  юни 2019  
 Избираема дисциплина Текуща оценка 
III курс     
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Издателски системи,
проф. Ангел Голев /
гл. ас. д-р Кремена Стефанова
03.11.2018 (събота)
10.11.2018 (събота)
433 к. з.
10:00 юни 2019 10:00 
Създаване на видео и анимации,
доц. Александър Пенев
18.11.2018 (неделя)
25.11.2018 (неделя)
547 к. з.
10:00 юни 2019 10:00 
Практика по специалността        
Избираема дисциплина Текуща оценка
Зимен
(Б)
Компютърни мрежи и комуникации 
проф. Иван Ганчев
17.02.2019 (неделя)
24.02.2019 (неделя)
446 к. з.
10:00  юни 2019  
Софтуерни технологии 2 
доц. Станка Хаджиколева
19.01.2019 (събота)  27.01.2019 (неделя)
446 к. з.
14:00
10:00
 юни 2019  
Създаване и обработка на векторни изображения 
проф. Христо Крушков

02.02.2019 (събота)
433к.з

09.02.2019 (събота)
432 к. з.

10:00
10:00
 юни 2019  
Избираема дисциплина  Текуща оценка
Пролетен
(В)
 Дизайн на приложения за мобилни устройства,
доц. Николай Касъклиев
 11.05.2019 (събота)
546 к.з.
25.05.2019 (събота)
146 к.з.
14:00   юни 2019  
 Програмиране на приложения за мобилни устройства,
доц. Николай Касъклиев

18.05.2019 (събота)
546 к.з.
25.05.2019 (събота)
146 к.з. 

10:00
14:00

 юни 2019  
 Избираема дисциплина  
IV курс     
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Приложна математика 2,
проф. Снежана Гочева
24.11.2018 (събота)
01.12.2018 (събота)
547 к. з.
10:00 юни 2019 10:00 
Електронна търговия, 
доц. Анна Малинова
04.11.2018 (неделя)
10.11.2018 (събота)
446 к. з.
09:00 юни 2019 14:00 
Дизайн на 3D модели, 
доц. Александър Пенев
Текуща оценка юни 2019 10:00 
Избираема дисциплина Текуща оценка
Зимен
(Б)
Бизнес информационни системи 
доц. Николай Павлов/
гл. ас. д-р Кремена Стефанова
02.02.2019 (събота)
17.02.2019 (събота)
246 к. з.
10:00
14:00

юни 2019   
Информационни технологии в интернет 
доц. Николай Павлов/
гл. ас. д-р Кремена Стефанова
09.02.2019 (събота)
17.02.2019 (събота)
246 к. з.
14:00 юни 2019   
Фреймуърк системи за уеб програмиране 
доц. Николай Павлов /
ас. Веселин Кюркчиев
24.02.2019 (неделя)
10.03.2019 (неделя)
541 к. з.
10:00  юни 2019   
Избираема дисциплина  Текуща оценка 
Пролетен
(В)
 Преддиппломен стаж  Текуща оценка

*легенда:
най-скорошните промени са оцветени.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ