Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика и информатика (бакалавър) Учебен план Информационни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Информационни технологии
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Математика и информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Целта на курса е начално надграждане на познанията от средния курс на обучение в областта на основните ИТ на съвременното общество – подготовка на текстови документи, работа с таблично представени данни, организация на данни и автоматичната им обработка, създаване на графични изображения, комуникационни услуги. Акцентира се на ефективна компютърна обработка на данните, тяхното управление и използване. Задълбочават се и развиват уменията и познанията върху основното съдържание на ИТ за съвременните средства и методи, чрез които се събират, натрупват, съхраняват, обработват, анализират и предават данни с използването на най-актуалните компютърни системи. Тази цел се предполага да се доразвие в следващи курсове по ИТ, включени в учебните планове. Включени са ИТ за подготовка на текстови документи и за работа с таблично представени данни, както и техники за реализиране на комуникационни услуги свързани с тук предложените технологии.
 
Съдържание

I. Комуникационни услуги

 1. Мрежи – възможности и проблеми: глобални мрежи и междумрежови комуникации; основни възможности на мрежите; клиент – сървър технология; проблеми на използване на мрежите; сигурност в мрежите; приложения на Интернет услугите.
 2. Електронна поща – основа на общуването в Интернет: основни сведения и манипулации; списъци и списъчни сървъри LISTERV; файлови сървъри; други списъчни съвъри.
 3. Комуникации в Интернет: дискусии в реално време, групи по интереси в USENET; работа с TELNET.
 4. Обмен на файлове по Интернет: основни базови познания за FTP; видове файлове, обмен на компресирани файлове; FTPMAIL или как да обменим файлове без да имаме достъп до FTP клиент.
 5. Търсене на необходима информация: основен достъп до информация; достъп до ARCHI чрез TELNET; достъп до ARCHI чрез електронна поща; търсене на потребителски адреси с WOIS; употреба на FINGER .
 6. Запознаване с актуалното навигационно пространство: пространството gorner ; ориентиране в GORNER пространството с VERONICA; GORNER поща; информационни сървъри WAIS; Word Wide Web ; WWW клиенти; универсален локатор на ресурси URL.

II. Подготовка на текстови документи (текстообработка)

 1. Персонализиране на документите: контрол на номерирането на страниците; категоризиране и сортиране на параграфи в списъци и таблици.
 2. Форматиране на документи: формиране и управление на секции в документите; създаване на стилове; създаване и обновяване на индекси, съдържание, фигури, справочници, на препратки в книга; създаване и редактиране на бележки под линия и бележки в края на документ; създаване на главен документ и поддокументи; предвижване в рамките на един и повече документи; създаване на формуляри използвайки различни контролни форми.
 3. Персонализиране на таблици: организиране на пресматания в таблици на Word; използване на данни от Excel в документ на. Word.
 4. Създаване и модифициране на графични обекти: създаване и позициониране на графични обекти; създаване и модифициране на графики и диаграми, използвайки и данни от други приложения; подреждане на текстове и графични обекти.
 5. Персонализиране на Word: създаване, редактиране и изпълнение на макроси; персонализиране на ленти и менюта.

III. Работа с таблично представени данни, организация и автоматичната им обработка

 1. Управление на класьори: създаване, редактиране и прилагане на шаблони; създаване на работни пространства; използване на обединени данни.
 2. Форматиране на числа: създаване на персонализирани формати; използване на условни формати.
 3. Работа с области: използване на именувани области във формули; предвижване в рамките на един работен лист, между различни листове и класьори; ползване на функциите от категорията Lookup & Reference.
 4. Проверка и контрол на работните листове: проверка на формулите; локализиране и разрешаване на грешките; идентични зависимости във формулите.
 5. Представяне на данни: използване на Subtotal за списъци и области; дефиниране и прилагане на филтри и сортировки; използване на формуляри (Form), извадки от данни, справки (query); прибавяне на групов и контурен критерий към областите; използване на техника за ратификация на данни; обработване на външни данни и създаване на заявки (query); създаване на Extensible Markup Langage (XML) заявки; обработка на вънщни данни.
 6. Анализиране на данни: създаване на MicroSoft PivotTable , MicroSoft PivotChart и PivotTable / PivotChart -отчети( reports ); прогнозиране на стойности с “какво?-ако” анализ, модели; създаване и показване на сценарии; използване на Solver.
 7. Персонализиране на Excel: персонализирани ленти и менюта; създаване, редактиране и изпълнение на макроси.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ