Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика и информатика (бакалавър) Учебен план Алгоритми и структури от данни    English
Факултет по математика и информатика - Алгоритми и структури от данни
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Математика и информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Структурни типове данни в ЕП . Сортировка и търсене. Комбинаторни алгоритми. Хеш-таблици. Линейни СД. Разклонени СД. Търсене с връщане. Динамично оптимиране.
 
Съдържание
  1. Структурни типове данни в ЕП. Масив, низ, множество, запис, файл. Основни алгоритми за обработка на структурните типове данни – въвеждане, извеждане, добавяне и премахване на елементи, намиране на екстремални стойности, сума, селекция.Итерационни и рекурсивни алгоритми.
  2. Сортировка и търсене. Методи на мехурчето, вмъкване и пряка селекция. Бърза сортировка. Последователно и двоично търсене.
  3. Комбинаторни алгоритми. Пермутации. Алгоритъм за лексикографско пораждане. Алгоритъм с най-малък брой трансформации. Пораждане на всички подмножества. Комбинации без повторения.
  4. Хеш-таблици. Отворена хеш-таблица, свързана хеш-таблица, хеш-таблица с възможности за колизии.
  5. Линейни СД. Линеен списък. Двусвързан списък. Стек. Опашка. Основни алгоритми за обработка на линейни СД – обхождане, добавяне и изключване на елемент, търсене и сортиране.
  6. Разклонени СД. Дървета. Двоични дървета за търсене. Графи. Начини за представяне. Обхождане на граф. Алгоритми за търсене на път в граф.
  7. Търсене с връщане. Задача за осемте царици. Разходката на коня.
  8. Динамично оптимиране. Задача за раницата. Намиране на най-дългата обща подредица.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ