Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика и информатика (бакалавър) Учебен план Обектно-ориентирано програмиране    English
Факултет по математика и информатика - Обектно-ориентирано програмиране
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Математика и информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Стилове и парадигми в програмирането. Деклариране на класове от обекти. Наследяване . Херметизация (капсулиране) . Виртуални (динамични) методи. Абстрактни класове. Полиморфизъм. Визуално обектно-ориентирано програмиране в средата DELPHI . Техники за изграждане на форми . Събитийно програмиране.
 
Съдържание
  1. Стилове и парадигми в програмирането. Основни концепции в ООП: клас, обект, съобщение, наследяване, херметизация, полиморфизъм. Предимства на ООП.
  2. Деклариране на класове от обекти. Наследяване. Видове наследяване. Разширени правила за съвместимост. Статични методи – деклариране и изпълнение. Механизъм на „ранното“ свързване.
  3. Херметизация (капсулиране). Равнища на достъп. Атрибути за определяне на достъпа. Обекти, предоставяни чрез модули.
  4. Виртуални (динамични) методи. Предназначение. Деклариране. Механизъм на „късното“ свързване и начин на изпълнение.
  5. Абстрактни класове. Дефиниране на абстрактни методи. Примери.
  6. Полиморфизъм. Видове полиморфизъм. Начини на реализация на полиморфизма. Примери.
  7. Визуално обектно-ориентирано програмиране в средата DELPHI. Библиотека с визуални компоненти. Йерархия на визуалните компоненти.
  8. Техники за изграждане на форми. Модални форми. MDI-форми. Менюта. Наследяване на форми.
  9. Събитийно програмиране. Обработка на събития. Настройка на програмите. Обработка на изключения.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ