Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Доклади на конференции, организирани от ФМИ Смолян 2012 Section C: Education in Mathematics, Informatics and Information technologies    English
Факултет по математика и информатика - Section C: Education in Mathematics, Informatics and Information technologies

Секция В: Обучение по математика, информатика и информационни технологии


За професионалната подготовка на бъдещите учители по математика и информатика
Евгения Ангелова, Румяна Маврова
Динамични модели на геометрични преобразувания
Гинка Бизова,  Ваня Бизова-Лалева
Идеи за осъществяване на пропедевтика по комбинаторика от 1-7 клас
Сава Гроздев, Пенка Рангелова, Юлия Кръстева
Една примерна система от показателни уравнения
Пенка Гунчева
Пътна карта за разработване на проекти, водещи до придобиване на практически знания
Емил Делинов, Иванка Марашева-Делинова
Активизиране дейността на студентите в занятията по училищен курс по геометрия
Пенка Рангелова
Нова бакалавърска специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ във Филиал Смолян на Пловдивски университет
Асен Рахнев, Коста Гъров, Ивайло Старибратов
Нова магистърска програма „Бизнес софтуерни технологии“ във Факултета по математика и информатика, Пловдивски университет
А. Рахнев, Хр. Крушков, Н. Павлов, М. Стейгер, Н. Вълчанов
Усвояване на математическата символика от ученици в условия на билингвизъм
Диана Стефанова, Пенка Рангелова
Експериментално изследване върху формиране на знания и умения по програмиране
Тодорка Терзиева
Методически интерпретации на изучаване на неравенства между средни
Димитър Френкев
От конвенционални към електронни курсове на обучение
Илияна Чакърова, Георги Тотков

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ