Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Доклади на конференции, организирани от ФМИ Смолян 2012 Section A: Mathematics    English
Факултет по математика и информатика - Section A: Mathematics

Секция А: Математика

Приложения на линейното и целочислено оптимиране в металургията
Дойчин Бояджиев
Линеен модел на изходната мощност на CuBr лазер с помощта на CART
Десислава Войникова
Продължимост на решенията на диференциални уравнения с променлива структура и неограничен брой импулсни въздействия
Катя Дишлиева
Върху структурата на крайномерните комутативни полупрости алгебри над алгебрично затворено поле и над полето на реалните числа
Йордан Епитропов
Формули с произволни приближения за намиране силата на електростатичното взаимодействие между две заредени проводящи сфери
Драгия Иванов, Стефан Божков, Кирил Коликов
Двоични кодове, определени чрез групов пръстен на цикличнa група от ред 35
Нели Керанова
Загиване на решения на диференциални уравнения с променлива структура и импулси
Сашка Петкова
За разпределенията на нулите на две уравнения на тръбопровод
Зорница Петрова
Някои бележки за клас гранични задачи, вклюващи проблема на St.Venant
Валентина Пройчева, Людмила Филипова
Нелинейни дискретни неравенства с максимуми на неизвестната скаларна функция
Кремена Стефанова
Някои дискретни неравенства с „максимуми”
Снежана Христова, Лиляна Ванкова
Върху непрекъсната зависимост на превключващи моменти на траектории
Румяна Чуклева, Ангел Дишлиев

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ