Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2012 година протокол № 26 / 05.12.2012    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 26 / 05.12.2012

ПРОТОКОЛ № 26 / 05.12.2012

От деканския съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 05.12.2012 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на Факултета по математика и информатика.
Присъстваха проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

  1.  Обсъждане на дневния ред на ФС.
  2.  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ на 12.12.2012 г.:
1) Докторанти.
2) Избор на хонорувани преподаватели.
3) Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение: за ІV курс, спец. БИТ – групите за упражненията по дисциплината „Бизнес английски език” да са 3 (три) вместо 2 (две); студентите от І курс, спец. БМ и спец. МИ за часовете по английски език през учебната 2012/2013 г. да бъдат разделени в две групи според степента на владеене на езика.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие и предлага за утвърждаване от АС на ПУ на следните такси за допълнително записани квалификации при записана или завършена магистърска програма във ФМИ на ПУ:

  • Учител по информатика и информационни технологии (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили магистърска програма ОМУ във ФМИ на ПУ). Две такси по 225 лв.
  • Учител по математика (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили магистърска програма ОИИТУ 1 и 2 години във ФМИ на ПУ). Две такси по 225 лв.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

СНЕЖАНА ЯМАЛИЕВА
Протоколчик                       

05.12.2012 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ