Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2012 година протокол № 21 / 26.09.2012    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 21 / 26.09.2012

 

ПРОТОКОЛ № 21 / 26.09.2012

От Декански съвет на Факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 26.09.2012 г. (сряда) от 12:30 ч. се проведе Декански съвет на Факултета по математика и информатика.
Присъстваха: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Антон Илиев, Тодор Чаушев – ръководител звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

  1.  Готовност за откриване на новата учебна 2012/2013 година..
  2.  Разни.

По точка 2):
РЕШЕНИЕ:
Разгледана бе жалбата с вх. №Ж-13/24.09.2012 на студентката ***, спец. „Физика и математика”, фак. №0802201019 в присъствието на Председателя на изпитната комисия за държавен изпит за тази специалност доц.д-р Пенка Рангелова. Установено беше, че фактите в жалбата не отговарят на истината. Проектът за дипломна работа на *** е буквално преписан от учебното пособие „Методи и методика за решаване на задачи (от училищния курс по алгебра и анализ)”, част ІІ под научната редакция на Васил Милушев, Пловдивско универ­си­тет­ско издателство, Пловдив, 2002 год., ISBN 954-423-274-5 (ч. ІІ), от стр. 155 до стр.165. Писмената работа на *** е оценена правилно и точно.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик                       

26.09.2012 г.
гр. Пловдив

*** -
Поради общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) от 25.05.2018 г., имената са заличени.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ