Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Приложения на алгебрични методи в елементарната математика    English
Факултет по математика и информатика - Приложения на алгебрични методи в елементарната математика
 Лектори  проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов
Анотация

  Изискват се само познания от училищния курс по математика. Решават се симетрични и антисемитрични системи уравнения и произволни системи уравнения. Прилагат се квадратичните форми за решаване на уравнения и неравенства. Разглежда се рационализиране на знаменателя на дроб чрез елементарни методи и чрез използване на теория на полетата.

Съдържание
  1. Рационализиране на знаменателя на дроб чрез елементарни методи, чрез използване на най-голям общ делител на полиноми, чрез симетрични полиноми и чрез използване на теория на полетата.
  2. Приложение на аксиоматиката на понятието пръстен за доказване на правилото (-).(-)=(+) и някои други правила в училищната математика.
  3. Приложение на квадратичните форми за решаване на уравнения и неравенства.
  4. Използване на симетричните полиноми за трансформация на уравненията.
  5. Приложение на симетричните и антисиметричните полиноми за разлагане на полиноми на множители, за доказване на условни тъждества и симетрични неравенства и за решаване на симетрични и антисиметрични системи уравнения.
  6. Използване на резултантите за решаване на нелинейни системи уравнения.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ