Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Бизнес информационни технологии БИТ задочно III курс – зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - БИТ задочно III курс – зимен триместър

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗАДОЧНО   Курс ІII   2014/15 уч. г.   Б (зимен) триместър

Дати

Час

Дисциплина и преподавател

Зала

10.12.2014 г.

0900–1315

   

1400–1815

Лекции: Софтуерни технологии, 2а
гл.ас.д-р Ася Стоянова 
536 к.з.

11.12.2014 г.

0900–1315

Лекции: Въведение в облачните технологии
гл.ас.д-р С.Хаджиколева
546 к.з.

1400–1815

Упражнения: Софтуерни технологии, 1б
гл.ас.д-р Ася Стоянова  
536 к.з.

12.12.2014 г.

0900–1315

Лекции: Въведение в облачните технологии
гл.ас.д-р С.Хаджиколева
2 аула

1400–1815

Лекции: Софтуерни технологии
проф.д-р Станимир Стоянов 
547 к.з.

13.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения: Въведение в облачните технологии, 1а
хон.ас.
Упражнения: Компютърни мрежи и комуникации, 1б
гл.ас.д-р Генчо Стоицов 
434 к.з.

532 к.з.

1400–1815

Лекции: Софтуерни технологии
проф.д-р Станимир Стоянов 
547 к.з.

14.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения: Въведение в облачните технологии, 2а
хон.ас.
Упражнения: Компютърни мрежи и комуникации, 1а
гл.ас.д-р Генчо Стоицов 
434 к.з.

532 к.з.

1400–1815

Лекции: Софтуерни технологии
проф.д-р Станимир Стоянов 
547 к.з.

15.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения: Въведение в облачните технологии, 2а 
хон.ас.
533 к.з.

1400–1815

Упражнения: Софтуерни технологии, 1а
гл.ас.д-р Ася Стоянова
531 к.з.

16.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения: Въведение в облачните технологии, 1б
хон.ас.
Упражнения: Компютърни мрежи и комуникации, 2а
гл.ас.д-р Генчо Стоицов
533 к.з.

532 к.з.

1400–1815

Упражнения: Софтуерни технологии, 1б
гл.ас.д-р Ася Стоянова
Упражнения: Въведение в облачните технологии, 1а
хон.ас.
531 к.з.

533 к.з.

17.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения: Въведение в облачните технологии, 1б
хон.ас.
Упражнения: Компютърни мрежи и комуникации, 1а
гл.ас.д-р Генчо Стоицов
533 к.з.

532 к.з.

 1400–1815

Упражнения: Софтуерни технологии, 2а
гл.ас.д-р Ася Стоянова
531 к.з.

18.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения: Компютърни мрежи и комуникации, 1б
гл.ас.д-р Генчо Стоицов
532 к.з.

1400–1815

Упражнения: Компютърни мрежи и комуникации, 2а
гл.ас.д-р Генчо Стоицов
532 к.з.

19.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения: Софтуерни технологии, 1а
гл.ас.д-р Ася Стоянова
531 к.з.

1400–1815

Лекции: Компютърни мрежи и комуникации
доц. д-р Иван Ганчев
422 ауд.
20.12.2014 г. 0900–1315 Лекции: Компютърни мрежи и комуникации
доц. д-р Иван Ганчев

422 ауд.
1400–1815 Лекции: Компютърни мрежи и комуникации
доц. д-р Иван Ганчев

422 ауд.
21.12.2014 г. 0900–1315 Избираема дисциплина

546,547 к.з.
533,534 к.з.
232,233 с.з.
1400–1815 Избираема дисциплина

546,547 к.з.
533,534 к.з.
232,233 с.з.
22.12.2014 г. 0900–1315 Избираема дисциплина

546,547 к.з.
533,534 к.з.
232,233 с.з.
1400–1815 Избираема дисциплина

546,547 к.з.
533,534 к.з.
232,233 с.з.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденото време за обучение на студентите от задочната форма

(0900–1315 и 1400–1815) включва провеждането на 5 учебни часа по 45 минути и 2 почивки
по 15 минути. Времето за провеждане на почивките не е фиксирано и се уточнява между преподавателя и студентите
.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ