Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2012 Протокол № 3 от 31.10.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3 от 31.10.2012 г.

Протокол № 3 – 2012/2013

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 31.10.2012 г.

 

Днес, 31.10.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии” към Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, ас. Елена Тодорова.

Отсъстваха: гл. ас. Татяна Дичева  - в платен отпуск, ас. д-р Кремена Стефанова.

Дневен ред:

  1. Учебна дейност.
  2. Докторанти.
  3. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет прие за протоколчик на текущото заседание да бъде избрана доц. д‑р Анна Малинова, поради отсътвие на ас. д-р Кремена Стефанова.
  2. Катедреният съвет, на основание чл. 21 (6) от ПРАС на ПУ, приема предложението за преместване на ас. Елена Христова Тодорова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“, от редовна в задочна форма на обучение.

.

 

 

31.10.2012 г.                                                                  Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                            /доц. д-р А. Малинова/

                                                                                         Ръководител катедра:

                                                                                                                 /доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ